Tagged: Sosyalleşme

Sağlıklı Sosyalleşme

Ömür boyu süren sosyalleşme sürecinin hangi değerler çerçevesinde ve nasıl bir yolla gerçekleşmesi gerektiği toplumun varlığını sürdürebilmesi ve toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürebilmesi için önemlidir. Sosyalleşme süreci çok geniş bir değerler yelpazesinde gerçekleşir....

Hayat Boyu Sosyalleşme

Sosyologlar için yaşam akışının sürekliliği ve farklı dönemlerde bireylerin tecrübe ettikleri sosyalleşme biçimleri önemli bir konudur. Sosyalleşme sürecinin birbirini takip eden dört döneminden söz edebiliriz. Bunlar çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleridir. Çocukluk, sosyalleşmenin...

Kitle iletişim araçları bazen sosyalleşme biçimleri üzerinde olumsuz etki yapar. Örneğin sohbet edeceğimiz zamanlarda telefonla ilgilenmek, toplumsal ilişkilerimize zarar verir.

Sosyalleşme

Ortak değer ve amaçları olan bireylerin ve grupların arasında etkileşim vardır. Bu etkileşim toplumsal ilişkiyi meydana getirir. Bireyler doğdukları andan itibaren bu ilişki ağı içinde kimliklerini inşa ederler. Toplum içinde nasıl davranılacağını öğrenmek sosyalleşme...