Tagged: tasavvuf

Tasavvuftan Sosyolojiye Yöneliş ya da Tasavvufî Sosyoloji

Bilindiği üzere, İslâmiyet’in ilk asrında hızla gelişen fetihler ve elde edilen zenginliğin yol açtığı dünyevileşme karşısında Hazret-i Peygamber dönemindeki züht ve takvayı yaşatmayı gaye edinen zahitlerin münferit çabalarıyla başlayan, daha sonra tarikatlar biçiminde kurumsallaşarak günümüze...