ataköy escort esenyurt escort bayan mecidiyeköy escort nişantaşı escort sirinevler escort istanbul escort escort avcilar şişli escort istanbul bayan escort şirinevler escort beşiktaş escort escort şişli https://ysmhl.wordpress.com/ escort bodrum

Category: Tasavvuf

Cemil Meriç – İsimler ve Eserler

Cemil Meriç’in eserleri bir isimler galerisidir. Dünyanın etkili, önemli düşünürleri, sanatçıları onun eserlerinde resmigeçit yapar. İsimler ve eserlerle donatır yazılarını Meriç. Bu bir yönüyle onun engin dünyasını resmeder. Düşünce atlasının genişliğini belgeler. Ancak gökyüzündeki...

Cemil Meriç’in Türk Sosyolojisi Bakışı

Sosyoloji erken bir dönemde Türkiye’de kabul görür. Dünyada ikinci sosyoloji kürsüsünün İstanbul’da kurulduğu söylenir. Ziya Gökalp’in sosyolojinin Türkiye’de kurumsallaşmasında etkin olduğu ve Durkheim’dan yoğun bir şekilde beslendiği yaygın bir şekilde ifade edilmektedir. Dolayısıyla pek...

Cemil Meriç’in Sosyolojiye Yaklaşımı

Cemil Meriç, bir bilim adamı yahut sosyolog edasıyla yaklaşmaz sosyolojiye. Ondan sosyolojinin bilimsel özellikleri, mahiyeti, içeriği, yöntemleri, yaklaşımları, temel meseleleri, teorik yönelimleri üzerine cevaplar beklemek boşunadır. O daha çok sosyolojinin deyim yerindeyse siyaseti ile...

Tasavvuftan Sosyolojiye Yöneliş ya da Tasavvufî Sosyoloji

Bilindiği üzere, İslâmiyet’in ilk asrında hızla gelişen fetihler ve elde edilen zenginliğin yol açtığı dünyevileşme karşısında Hazret-i Peygamber dönemindeki züht ve takvayı yaşatmayı gaye edinen zahitlerin münferit çabalarıyla başlayan, daha sonra tarikatlar biçiminde kurumsallaşarak günümüze...

Genel Sosyolojik Analizin Bir Sonucu Olarak Tasavvuf

Sosyoloji Batı Avrupa’da Endüstri Devriminin yol açtığı toplumsal sorunları gidermeye yönelik entelektüel bir çaba olarak doğmuştur. O dönem düşünürlerinin öncelikli sorusu toplum düzeninin nasıl sağlanabileceğidir. Bu soru zorunlu olarak mevcut durumdan duyulan rahatsızlığı içermektedir....

marmaris escort

bodrum escort

bodrum escort bayan