ataköy escort esenyurt escort bayan mecidiyeköy escort nişantaşı escort sirinevler escort istanbul escort escort avcilar şişli escort istanbul bayan escort şirinevler escort beşiktaş escort escort şişli https://ysmhl.wordpress.com/ escort bodrum

Category: Toplum ve Devlet

Genel Olarak Din ve Toplum İlişkileri

Din ile tabiatı gereği bir varlık olarak insan arasında çok sıkı ilişkiler olduğu herkesin malumudur. İlk insan ve ilk toplumla birlikte dinin de var olduğu, genel bir kabule mazhar olmuştur. İnsanlığın yeryüzünde ortaya çıktığından...

Artuklularda Ulema-Toplum, Sufilik-Toplum, Din Dili-Toplum İlişkileri

Artuklularda ulema-toplum, sufilik-toplum, din dili-toplum ilişkilerini bakalım. Ulema ve Toplum Artuklular devrinde Müslüman toplumda Ulemanın çok yüksek bir statüsünün olduğunu görüyoruz. Hükümdarlar ilim adamlarına büyük ehemmiyet vermişlerdir. Örneğin Hüsameddin Timurtaş, ilim ehlini seven, her...

Artuklularda Din ve Toplum İlişkileri

1102- 1409 tarihleri arasında Hısnıkeyfâ (Hasankeyf), Harput ve Mardin bölgelerinde hüküm sürmüş olan Artukoğulları Beyliği, bu bölgelerde 300 yılı aşkın görece uzun bir süre hakimiyet kurmuş olduğu için hakimiyet bölgelerindeki toplumsal hayatın hemen her...

Atatürk

Atatürkçü Düşüncede Vatandaşlık, Hak ve Sorumluluk

Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan, sorunlarına çözüm önerileri getiren, çağdaşlaşmayı hedef alan, aklı ve bilimi temel hareket noktası olarak gören düşünce sistemidir. Atatürkçü düşünce sisteminde insan; düşünceleri, davranışları ve eylemleriyle bir yandan...

Devlet ve Hükümet

Devlet ve Hükümet

Devletin bütün unsurlarını bir araya getirerek yapılacak bir tanımlama, devletin ne olduğunu yeterince ifade etmeye yetmez. Devlet ne sadece ülke ve insan topluluğu ne sadece iktidar ya da siyasal ve hukuki düzen ne de...

sosyal hukuk devletinin özellikleri

Sosyal Hukuk Devletinin Özellikleri Nelerdir

– Sosyal devletin siyasi rejimi demokrasidir. – Sosyal hukuk devletinde ekonomik, siyasi, toplumsal hak ve özgürlükler en üst düzeyde (anayasa ile) güvence altına alınır. – Sosyal devlet; ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini,...

anayasalar - hukuk ve değişme

Hukuk ve Değişme

Hukukun amacı adalettir. Adalet ise bir insanın diğer insanlarla olan davranışlarıyla ilgili hukuki bir değerlendirmedir. Bu değerlendirme sonucu bazı davranışlar yasaklanır, bazılarının ise yerine getirilmesi emredilir. Niteliği ne olursa olsun bir hukuk düzeninin varlığı...

marmaris escort

bodrum escort

bodrum escort bayan