Aile Kurumunun İşlevleri Nelerdir

Aile kan bağı ile birbirine bağlı bireylerin karşılıklı hak ve sorumluluklarıyla oluşan toplumun en küçük ve en önemli toplumsal grubudur.

Aile, bireye doğumundan itibaren içinde yaşadığı toplumun değerlerini, yaşama biçimini aktararak refakat eder. Birey, aile içinde kimliğini oluştururken temel gereksinimlerini de karşılar. Aile, yaşam becerilerinin doğal süreçlerde öğrenildiği eğitici bir kurumdur aynı zamanda. Sağlıklı aile ilişkileri içerisinde büyüyen birey psikolojik olarak güçlü, özgüven sahibi hem  de toplumsal yaşamda sağlıklı ilişkiler kurmayı başarabilir. Ailenin psikolojik, biyolojik, sosyolojik, ekonomik işlevleri başta olmak üzere pek çok boyutta ele alınabilecek işlevi vardır.

Aile; anne baba ve çocuklardan oluşan, evlilik ve kan bağı ile şekillenmiş toplumsal kurumdur.

Ailenin en önemli işlevleri şu şekilde özetlenebilir.

√      Aile bireylerinin sosyalleşmesini sağlar.

√       Kültürü nesillere aktarır.

√      Ekonomik gereksinimleri gidermeyi sağlar.

√      Sevgi, şefkat gibi bireyin duygusal ihtiyaçlarını karşılar.

√       Güven duygusu verir.

√       İnsan neslinin devamını sağlar.

√       Manevi duyguları ve mutluluğu sağlar.

Yorum yapın