Alt Kültür Ne demek?

Her toplumda, egemen olan kültürden farklı olan alt kültür grupları vardır. Bu farklılıklar; davranış birimleri, giyim, dil, inanış, gelenekler vb. biçimlerde ortaya çıkabilir.

Özellikle metropollerde, farklı etnik, sınıfsal, dinsel temelde oluşan alt kültür ögeleri yoğundur. Bunlar aynı zamanda, o toplumun kültürel zenginliğini oluşturur. Kültürel hoşgörü, farklı toplumsal kültürlerin ve alt kültürlerin varlığına saygıyı gerektirir.

Yorum yapın