Bilgi Toplumu

Bilgi toplumu sanayileşmesini tamamlamış ve sanayileşmenin bir üst aşaması olarak ortaya çıkmış toplumdur.

Bilgi toplumu teknolojik gelişmelerin, bilgi sektörünün ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin ön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi kanalları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmelerin yaşandığı bir toplum türüdür. Bilgi toplumunda nesnenin üretimi yerine bilginin üretimi ön plana çıkmaktadır. Nesnelerin değerinden çok bilgi ve becerinin değeri yüksektir. Herkese bilgi, beceri ve yetenekleri oranında bir yaşam alanı vaad etmesi bilgi toplumunun en orijinal boyutu olmaktadır.

20. yüzyıl, bilim ve teknolojinin gelişmesinde altın çağını yakalamış, insan hayatında vazgeçilmez bir rahatlık sağlamıştır. Bilim, hiçbir zaman durağanlık göstermemekle birlikte bilimin sınırları genişlerken dünyanın sanıldığı kadar büyük olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Günümüzde bilim tüm hızıyla ilerlediği için insan hayatının olmazsa olmazları arasına girmeyi başarmıştır.

Türkiye’de İnternet Kullanım İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 2016 yılı Nisan ayında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 54,9 ve yüzde 61,2 oldu.

Bu oranlar erkeklerde yüzde 64,1 ve yüzde 70,5 iken, kadınlarda yüzde 45,9 ve yüzde 51,9’dur. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları, 2015 yılında sırasıyla yüzde 54,8 ve yüzde 55,9’du. Türkiye genelinde İnternet erişim imkânına sahip hanelerin oranı 2016 yılı Nisan ayında yüzde 76,3 oldu.

TELEVİZYON

OLUMLU ETKİLERİ

OLUMSUZ ETKİLERİ

• Ufkumuzu genişletmiş, bakış açımızı değiştirmiştir. • Eğitim yönünden önemlidir. İzleyiciler eğitici programlardan yararlanmıştır. • TV çok çeşitli bir eğlence aracıdır. İnsanların eğlence ihtiyacının bir kısmını karşılar.• İnsanlar neredeyse gününü televizyon izlemeyle geçirmeye başlamışlardır. Son on yılda TV’de izlenen programlar nedeni ile işlenen suçlar artmıştır. • Televizyon, en önemli iletişim aracı olan dil üzerinde de olumsuz sonuçlara yol açmıştır.

Yorum yapın