Demokrasi Bir Erdemdir

Ulusal egemenlik, toplumun istekleri doğrultusunda kurulur. Böylece ulus kendi kendini yönetir. Kabul görmüş klasik demokrasi adı verilen bu olgu, evrensel hukuk kurallarının benimsenmesiyle giderek çağdaş nitelikler kazanmıştır.

Halkın kendi belirlediği kurallar uygulanarak gerçekleştirilen düzen, halk yararına işleyiş sağlamaktadır. Bu düzen ülkeden ülkeye kimi değişiklikler gösterse de adıyla yapısı arasında kimi ayrılıklar bulunsa da bir hukuk kurumu olarak taşıdığı ortak değerler vardır. Gerçekte, demokrasi başlı başına bir değerdir, bir erdemdir. İnsan hak ve özgürlüklerine dayanan yönetim türüdür. Günümüzde daha iyisi gerçekleştirilmiş değildir.

DEMOKRASİ BİR ERDEMDİR

Serbestçe örgütlenme, siyasal partiler, adaletli seçim, güçler ayrılığı, bağımsız yargı, baskı grupları gerçek sağlıklı bir demokrasinin olmazsa olmaz koşullarındandır. Hukuksal, demokratik ve çağdaş yaşam, demokrasinin ilkesidir, amacıdır. Demokrasi üzerine kurulan bu ortak değerler ve kurumlar da onun ögeleridir. Bu ögeler, bilimsel ve çağdaş yapıyı ulusal yarar doğrultusunda güçlendirmek için özen, özveri ve içtenlikle çalışma ve her şeyden önemlisi özgürlük ister. Demokrasiyi sayısal çoğunluk düzeni görenlerin yanılgısı, ulusal düşüncenin her konuda yetkili olup istediğini yapabileceği anlayışıyla birleşmesi sonucunda demokrasi zayıflamaktadır. Hukuksal yönden bir siyasal yapılanma biçimi olan demokrasi, genelde bir yaşam biçimi ve gerçekte bir özdür.

Ulusal egemenlik kavramına dayanan cumhuriyetin, insan hak ve özgürlüklerine bağlılıkla güçlendirilen hukuk devleti niteliğinin çağdaş aşamasıdır. Eşitliğin ve özgürlüğün kaynağı, hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama tüm boyutlarıyla yansımasıdır. İnsan haklarına saygının somutlaşması diyebileceğimiz demokrasi, bir kültürdür. Çok sesli, çok boyutlu kurumlar ve kurallar düzenidir. Bakıştan söze, işlemden eyleme her tür baskıya karşıdır. Demokrasi ve hukuk birbirinin yaşam nedenidir. Biri olmayınca öbürünün varlığı tartışılır. Devlet güçleri, erkler, birlerine saygılıdır. Kimse kimsenin yetkisine müdahale etmez. Sistem kendi özelliği içinde işlerliğini sürdürür. Demokrasi bir adalet ve fazilet rejimidir, iyi örnek rejimidir. Demokrasinin koruyucusu yine demokrasidir.

Yorum yapın