Dinin Teorik Anlatımı: İman ve Öğreti (Croyance et doctrine)

Teorik anlatım Temel tecrübede daha önceden vardır.  Temel tecrübe, çok kez duyu, düşünce veya öğreti (doktrin) yi içinde gizleyen sembollerle gösterilir. İlk algı ve sezişten olan Temel Tecrübe belirli ve tutarlı teorik bildirilerde söz konusu olur.

Bu türlü sembollerin niteliğini iki büyük alman şairi güzelce anlatmışlardır. Schillere göre; aklın olgunlaşması sürecinde ancak yüzyıllar geçtikten sonra anlaşılan şeyler, çocukluk çağındaki insanın kafasında çok daha önceden ilham ve vahiy olarak yer almıştır.

Goethe (Göte) ise, gerçek sembolleştirme öyle bir haldir ki  orada hülya ve hayalet değil, fakat henüz keşfedilmemiş önemli ve canlı bir vahiy ve ilham olarak özel, geneli temsil eder, der.

Dini tecrübenin teorik anlatımını iyice anlayabilmek için din kavramının gelişime sürecini incelemek gerekir. Bu gelişme şekil ve muhteva bakımından ele alınabilir:

–> İmanın Şekil Bakımından Gelişmesi

–> İmanın Muhteva Bakımından Gelişmesi

Yorum yapın