Dinin Toplumsal İşlevleri Nelerdir

Din, bireysel olarak kişilere manevi huzur gibi duyguları yaşatmakla beraber toplumsal yaşamda da etkin bir güce sahiptir. inançlı kişiler farklı olaylar karşısında nasıl bir tavır ve tutum sergileyeceklerini dinin değerler sistemi ile belirlerler.

Toplumun en önemli kurumu olan aile yapısını korumada din önemli bir rol oynar. Aile bütünlüğünü, akraba ilişkilerini olumlu yönde güçlendiren din bağı bütün olarak da topluma etki etmiş olur. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiği için toplumsal olarak yaşanan zor durumları daha kolay atlatmayı sağlar.

“Sadakanın makbul olanı gizli olanıdır.” ilkesi ile ihtiyacı olanlar için para bırakılan sadaka taşları dinin toplumsal yaşamdaki etkilerinin tarihî örneklerindendir

Dinler genel olarak ahlaki değerleri desteklemektedir.Dinler, erdem, sabır, fedakarlık, tevekkül gibi değerleri kazandırmayı hedefler. Bu nedenle suç teşkil eden davranışları önleme ve azaltmada da dinin rolü önem taşır. Sosyoloji disiplininin temsilcilerinden ve İslam düşünürü ibn Haldun Durkheim, Weber de dinin bütünleştirici, toplumu kaynaştırıcı rolüne vurgu yaparlar.

Din toplumsal organizasyon konusunda da etkiye sahiptir. Mesela ibadet maksadıyla aynı hedef etrafında organize olmak aynı anda aynı fiilleri gerçekleştirmek bu işleve bir örnektir. Din ibadetler aracılığı ile inananların sosyalleşmesi üzerinde de hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Bu sosyalleşme ortamları aynı zamanda bireye kimlik kazandırıp, ait olma duygusunu pekiştirir. Bu sayede birey, kendisini bütünün parçası olarak hisseder ve yalnızlıktan kaynaklanacak kişisel sorunlarından uzaklaşır.

Yorum yapın