Eğitimin Amacı ve İşlevleri

Eğitimin amacı; eleştirel düşünebilen, araştırmalar yapabilen, bilgiye ulaşabilen ve teknoloji konusunda belirli bir aşinalık düzeyine sahip bireyler yetiştirmektir.

Pedagog Booker: “Gençleri eğitmenin amacı, onları yaşamları boyunca kendi kendilerini eğitmeye hazırlamaktır.” der. Eğitim ve öğretimle çocuk, gerektiğinde bilgiyi nereden ve nasıl öğrenebileceğini bilmeli, temel becerileri kazanmalıdır.

Engelli çocuklara evde eğitim hizmeti

Eğitimin temel işlevlerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Eğitimin temel işlevleri
Eğitim, toplumsal bir kurum ve toplumda gerçekleşen bir süreç olduğuna göre eğitimin toplumsal temellerini inceleyen bilim dalı, sosyolojinin bir alt dalı olan eğitim sosyolojisidir.
Eğitim sosyolojisi; eğitim ile toplum ve toplumun diğer kurumları arasındaki işlevsel ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Eğitim sosyolojisinin amacı, bir toplumsal kurum olan eğitim ve toplumun diğer kurumları arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak toplum yapısına ve beklentisine uygun bir eğitim sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda eğitim sosyolojisinin çalışma alanını dört grup altında toplamak mümkündür.

1. Eğitilen kişinin toplumsallaşması için toplumun eğitimden beklediklerini araştırmak,

2.Toplumun değişme gereksinimini karşılamada eğitime düşen görevleri ortaya koymak,

3.Toplumun benimsediği yaşam biçimine uygun olarak eğitimin biçimlenmesine ve işlemesine ilişkin ilkeleri belirlemek,

4.Eğitim amaçlarını gerçekleştirmek için, eğitim sistemi ile toplumun nasıl ilişki kuracağını saptamak.

Yorum yapın