Ekonomik Eşitsizlik Suçu Artırıyor Mu?

Dünyada ve ülkemizde yapılan araştırmalar, çocuğu suça yönelten etkenler arasında sosyoekonomik koşulların ve yakın çevre koşullarının rolünü ve önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Kriminoloji alanındaki çalışmalar arasında suçluluğun nedeni olarak sosyoekonomik ve kültürel etkenlere öncelik tanıyan görüşlerin günümüzde giderek ağırlık kazandığı görülmektedir. Sosyoekonomik varsayımlardan hareket eden araştırmacılar, sanayileşme, kentleşme gibi hızlı değişim süreçlerinin, ekonomik bunalımlar, işsizlik, göçler ve savaşlar gibi toplumsal sarsıntı dönemlerinin suçluluğun artışına yol açtığını da ileri sürmektedirler.

Sonuç olarak birbirine bir zincirin halkaları gibi bağlı olan göç, çarpık kentleşme, eğitimsizlik, gecekondulaşma ve artan suçluluk oranlarının öncesinde ve sonrasında yoksulluk problemi hep etkili olmuştur.

Yorum yapın