Endüstri Devriminin Teknolojisi

Endüstri Devrimi, toplumsal düzeni sürdürmeye yönelik yeni ideolojiler ile birlikte, çeşitli biçimlerde değişmeyi amaçlayan ideolojilere de yol açmıştır.

Batıdaki bu gelişme, ideoloji-teknoloji ilişkisi bakımından daima uyumlu ve eş zamanlı bir değişme olmamıştır. Bu gelişme içinde mücadele, sömürü, ayaklanma, devrim ve uzlaşmalar yan yana görülür. Zaten değişme, hiçbir zaman hiçbir toplumda sarsıntısız bir biçimde gerçekleşmez.

Endüstri Devrimi ile değişen yaşam
Endüstri Devrimi ile değişen yaşam

20. yüzyılda Batı’nın değişmesi daha da ilginç nitelikler göstermiştir. Rusya’da komünist sistem kurulmuş, Almanya ve İtalya’da faşist rejimler ortaya çıkmıştır. Faşist uygulamalar yıkılmış, komünist uygulamalar ise değişik biçimlerde dünyanın başka yerlerinde de görülmeye devam etmiştir.

Yorum yapın