Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Fonksiyonalizm

Fonksiyonalizm belki de sosyolojideki en etkili teoridir. Özellikle Emile Durkheim ile anılsa da gerçekte hiçbir toplumbilimci fonksiyonalizmin en azından bazı kabullerini göz ardı edemez. Fonksiyonalizm, toplumsal ve kültürel olguların toplumsal–kültürel … Read more

Toplumsal Bütünleşme Nedir

Toplumsal Bütünleşme Nedir

Toplumdaki gruplar, kurumlar, sınıflar, örgütler ve ilişkiler gibi toplumsal yapının çeşitli ögelerinin birbirini tamamlayabilme durumuna ve sürecine toplumsal bütünleşme denir. Toplumsal bütünleşme, toplumsal yapının çeşitli ögeleri arasındaki uyum sürecidir. Toplumsal … Read more