Toplum – Toplumsal Davranış ve Toplumsal İlişki

Şu ana kadar sürekli olarak sosyolojinin toplumu inceleyen bilim dalı olduğu vurgulandı; ancak toplumun ne olduğu üzerinde durulmadı. Sosyolojinin temel inceleme nesnesi olan toplumu bazı yazarlar, “kenarları olmayan bir ağ”a benzetiyorlar. Durkheim’a göre toplum, bireylerin basit bir toplamı değildir. O’nun için toplum “kendine has nitelikleri olan, özgül bir gerçekliği temsil eder”. En basit tanımıyla toplum, … Devamını oku…