Toplumsal Düzen ve Siyaset Hakkında

Yargı organları devletin görünen somut halidir.

Siyaset Arapça kökenli bir sözcüktür. Devlet işlerini düzenleme, yürütme sanatı anlamına gelmektedir. Eski Yunan filozoflarından Aristoteles siyaseti yurttaşların, toplumu ilgilendiren işlerle ilgili olarak yaptıkları faaliyetler olarak tanımlamıştır. Günümüzde siyaset; devlet, ülke ve insan yönetimi diye tanımlanabilir. Siyasal kuramları ve bu kuramların uygulamalarını inceleyen bilim dalına siyaset bilimi denir. Sosyoloji alanında siyaset temel sosyal kurumlardan biridir. … Devamını oku… Toplumsal Düzen ve Siyaset Hakkında

Hukuk ve Değişme

anayasalar - hukuk ve değişme

Hukukun amacı adalettir. Adalet ise bir insanın diğer insanlarla olan davranışlarıyla ilgili hukuki bir değerlendirmedir. Bu değerlendirme sonucu bazı davranışlar yasaklanır, bazılarının ise yerine getirilmesi emredilir. Niteliği ne olursa olsun bir hukuk düzeninin varlığı devlet için zorunludur. Devletler; toplumsal düzeni, zorlayıcı nitelik taşıyan hukuk kuralları sayesinde sağlar. Ancak gelişen teknoloji, değişen gelenek ve göreneklerle birlikte … Devamını oku… Hukuk ve Değişme