Medyanın Toplum Üzerindeki Etkisi Nelerdir

Medya, asıl olarak yabancı kökenli olan “media” kelimesinden dilimize geçmiş bir kavramdır. Türkçede “kitle iletişim araçları” olarak da tanımlanan medya, her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme ve eğitme gibi üç temel işleve sahip her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri içeren, çok geniş iletişim araçlarını kapsayan bir kavramdır. Bu kavramın … Devamını oku… Medyanın Toplum Üzerindeki Etkisi Nelerdir