Kurumların Sınıflandırılması

Kurumların Sınıflandırılması

Sosyal gruplar pek çok biçimde sınıflandırılabilir. Gruplara çeşitli bakış açılarından bakmak mümkündür. Gruplar gibi kurumlar da farklı bakış açılarından bir sınıflamaya tabi tutulabilirler. Bazı kurumlar, son derece zorlayıcı olabilirken, bazıları ise kişiler üzerinde daha az bir yaptırıma sahip olabilir. Bazı kurumların uygulamaları, toplum ölçüsünde yaygın olurken bazıları da yerel olarak bulunabilir. Yine bazıları yüksek sosyal … Devamını oku… Kurumların Sınıflandırılması

Kur’ân ve Sosyoloji İlişkisi

Yaşadığımız toplumun, davranışlarımızı etkilediği ve bizi şekillendirdiği bilinen bir husustur. Sosyal bir varlık olan insan, elbette yaşadığı toplumsal    çevreden    etkilenir    ve    bir    coğrafyada    yaşanan  kültür değişmeleri, orada yaşayan fertlerde farklı yansımalar meydana getirir. Zira aynı toplumda yaşayan fertlerin yaratılıştan getirdikleri değişik kabiliyet ve mizaçları, değişik tepkiler ortaya koymalarına sebep olabilmektedir. Bilindiği gibi din, toplum fertleri … Devamını oku… Kur’ân ve Sosyoloji İlişkisi

Hukuk ve Değişme

anayasalar - hukuk ve değişme

Hukukun amacı adalettir. Adalet ise bir insanın diğer insanlarla olan davranışlarıyla ilgili hukuki bir değerlendirmedir. Bu değerlendirme sonucu bazı davranışlar yasaklanır, bazılarının ise yerine getirilmesi emredilir. Niteliği ne olursa olsun bir hukuk düzeninin varlığı devlet için zorunludur. Devletler; toplumsal düzeni, zorlayıcı nitelik taşıyan hukuk kuralları sayesinde sağlar. Ancak gelişen teknoloji, değişen gelenek ve göreneklerle birlikte … Devamını oku… Hukuk ve Değişme

Hukukun Temel Kavramları

Hukuk kurumunu anlamak için hukukun kullandığı temel kavramları da anlamak gerekir. Hukuk kurallarının asıl amacı, toplum içindeki düzeni sağlamaktır. Kişiler, toplumda düzeni sağlayan kurallara genellikle uyarlar; ancak bazen de kişisel nedenlerle bu kurallara aykırı davranışlarda bulunabilirler. Toplumsal kurallara uymayan kişilere uygulanan hukuki zorlamalara yaptırım denir. Hukuk kurallarının yaptırımları hapis, para cezası gibi maddi yaptırımlardır. Adalet; … Devamını oku… Hukukun Temel Kavramları

Toplumsal Düzen Ve Hukuk

Toplumsal düzen ve hukuk

İnsanların toplum içinde yaşamaları, diğer bireylerle sosyal ilişkiler kurmaları, onlara birtakım yetkiler sağlar, bazı yükümlülükler ve ödevler getirir. Sosyal ilişkilerde beliren bu ödevler ve yükümlülükler toplumsal bir güce sahiptir. Yerine getirilmemeleri hâlinde toplumda tepki uyandırır, bazı durumlarda toplumu temsil eden otoritenin yani devletin harekete geçmesine neden olur. Birarada yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri … Devamını oku… Toplumsal Düzen Ve Hukuk