Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Sembolik Etkileşimcilik

Amerika kökenli sosyal-psikoloji kuramı olan sembolik etkileşimciliğin George H. Mead’ın yazılarıyla ortaya çıktığı ancak Herbert Blumer tarafından sistemleştirildiği kabul edilmektedir. Sembolik etkileşimcilik, eylemi “toplumsal bir uyarıcıya doğrudan bir tepki olarak almak yerine, toplumsal aktörün nesnel uyaranı öznel tanımlaması ya da yorumlaması” olarak kabul eder. Dolayısıyla bu kuramın, bireyin toplum tarafından şekillendiği görüşünden bir kopuşu sergilediği … Devamını oku…Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Sembolik Etkileşimcilik