Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Fonksiyonalizm

Fonksiyonalizm belki de sosyolojideki en etkili teoridir. Özellikle Emile Durkheim ile anılsa da gerçekte hiçbir toplumbilimci fonksiyonalizmin en azından bazı kabullerini göz ardı edemez. Fonksiyonalizm, toplumsal ve kültürel olguların toplumsal–kültürel … Read more