Kentleşmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar Nelerdir

Kentleşme ekonomik gelişmeye paralel olarak nüfusun kentlerde toplanması ve kentsel alanların gelişmesi sürecini ifade eder. Türkiye 1950’li yılların başından itibaren artan bir kentleşme süreci içinde bulunmaktadır. İç göçler ve sanayileşme gibi nedenlerle kır ve kent nüfusunun dengesi değişmekte böylece orta büyüklükteki kentlerden büyük metropollere hızlı bir göç gerçekleşmektedir. Kentleşme; kentteki nüfus yoğunluğunun artması ve mevcut … Devamını oku… Kentleşmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar Nelerdir

Boş Zamanlar Sosyolojisi Nedir

Boş Zamanlar Sosyolojisi

Modern toplumlarda boş zamanları değerlendirmenin sosyal bir kurum olarak ve etkin bir biçimde kendini göstermesi, kendisi de yeni bir bilim dalı olan sosyolojinin ve sosyologların dikkatlerini çekmekte gecikmemiştir. Başlangıçta genel sosyoloji içinde yer bulan boş zamanlar, daha sonra sosyolojinin alt dalı olarak boş zamanlar sosyolojisi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu sosyoloji alanı toplumu tanımak amacıyla o … Devamını oku… Boş Zamanlar Sosyolojisi Nedir