Kültür ve Eğitim İlişkisi

Kültürel ögeler dil yoluyla aktarılır. Dil (söz ve yazı) ile aktarmanın kurumlaşması sonucu “eğitim” ortaya çıkmıştır. Eğitim kurumu ile kültürel değerler düzenli ve bilimsel bir şekilde yeni kuşaklara geliştirilerek aktarılır. Kültürün temel özelliklerinden biri olan “öğrenilirlik” eğitim yoluyla sistemleştirilmiştir. Toplumsallaşma (sosyalleşme) ve kültürel değerleri kazanma öncelikle aile kurumunda başlar. Aile kurumunda başlayan bu süreç eğitim … Devamını oku…Kültür ve Eğitim İlişkisi

Kültürün İşlevleri Nelerdir?

Kültürün İşlevleri

Kültürün temel işlevlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Kültür en genel anlamda bireylere, gruplara, toplumlara yaşam ıçın gerekli davranış kalıplarını (değerler, yazılı ve yazısız normlar, araç ve gereçler) sunar. Kültür, toplumları, ulusları, grupları, birbrinden ayıran, onları özgün kılan bir işleve Kültür, içerdiği özelliklerle bir toplumu kendine özgü kılar. Bir toplumda, kültürün temel değerleri birey ve gruplara benimsetilerek … Devamını oku…Kültürün İşlevleri Nelerdir?

Kökleşmiş Kültür İçerikleri Nelerdir?

Örf, adet, gelenek ve görenekler gibi yazısız kurallar kökleşmiş kültür içeriklerini oluştururlar. Toplumlar ve hatta bir toplumdaki farklı gruplar değişik gelenek, görenek, örf ve adetlere sahiptir. Örf, adet ve geleneklerin, tarım toplumlarında yaptırımı çok güçlüyken modem sanayi toplumlarında yaptırımı zayıftır. Diğer taraftan hukuk kuralları gibi yazılı kurallar kent yaşamında insanlar arası ilişkileri düzenleyen en etkili … Devamını oku…Kökleşmiş Kültür İçerikleri Nelerdir?

Kültürel Çatışma Ne demek?

Bir kültüre diğer kültürlerden (dışardan) giren bazı ögelerin, toplumdaki bazı gruplar ve bireyler tarafından benimsenmemesi sonucu ortaya çıkar.   Kültürel çatışma, vurma, kırma, hor görülme olarak ortaya çıkarsa kavga ve teröre neden olabilir. Tam tersine çatışma, toplumların gelişim sürecinde doğal olarak algılanıp kabul edilirse, hoşgörü ve karşılıklı iletişim ile aşılabilir.

Kültürel Gecikme Ne demek?

Değişme olgusu kültür için de bir anlam ifade eder. Kültürler ve kültürel ögeler değişmeden var olamaz. Değişme sonucu kültürel gelişmeler ortaya çıkar. Yalnız, kültür ögelerindeki (maddi ve manevi) değişme süreçleri birbirinden farklı düzeyde gerçekleşmektedir. Kültürel gecikme, kültürün maddi unsurlarının hızlı değişmesine rağmen, manevi unsurlarının yavaş değişmesi sonucunda ortaya çıkan dengesiz durumdur. Maddi kültür ögelerindeki değişmeler, … Devamını oku…Kültürel Gecikme Ne demek?

Kültür Nedir? Öğeleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kültürün sözlük anlamı; “sürmek, ekip biçmek, tohumların iyileştirilmesi”dir. Kimi eserlerde kültür yerine “ekin” kavramı da kullanılmaktadır. Günlük dilde “kültürlü olma” bilgili, çalışkan, eğitim düzeyi yüksek, düşünce zenginliği olan, saygılı gibi anlamlarda kullanılır. “Kültürlü insan” sosyal faaliyetlerde aktif, bilim, sanat ve felsefe alanında bilgili anlamında kullanılır.   KAVRAMLAR ANLAMLAR NİTELİKLER GÖREVLER Kullanım Alanlarına Göre Genel Özel Bilimsel … Devamını oku…Kültür Nedir? Öğeleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kültür Ve Teknoloji

Teknolojik gelişim insanın davranış ve düşüncelerinde birçok değişmelere yol açtığı bilinen bir gerçektir. Tekerleğin icadından modern arabalara, kara sabandan traktöre geçen insan, makine gücünün insan ve hayvan gücüne oranla üstünlüğünü fark etmiştir. İnsanlar makineleşmenin daha çok zaman ve emek tasarrufu olduğunu, makinenin üretim gücünün üstünlüğü sayesinde kendi hayatının önemli ölçüde değiştiğini düşünmüştür. Ancak meslekî aktivitelerine … Devamını oku…Kültür Ve Teknoloji

Kültürün Toplumsal Değişmeye Etkileri Nelerdir

Kültürün Toplumsal Değişmeye Etkileri

Kültür; insanların birlikte yaşamalarından doğan, kendisinden sonrakilere aktarılan inanç, tavır, düşünce, davranış ve araç gereçlerden oluşan karmaşık bir bütündür. Daha açık bir ifadeyle kültür, insanın hazır olarak bulduğu, meydana getirdiği ve geliştirip kendisinden sonrakilere aktarılmak üzere genç kuşaklara öğrettiği her şeydir. KÜLTÜRÜN ÖGELERİ Maddi kültür: Toplumun teknolojik ilerlemesini, teknik becerilerini,üretim alanında tüm deneyimlerini içerir. Maddi … Devamını oku…Kültürün Toplumsal Değişmeye Etkileri Nelerdir