Modernleşme, Küreselleşme ve Sosyoloji

Modernleşme, Küreselleşme ve Sosyoloji

Bütün bir 18. Yüzyıl ile erken 19. Yüzyıl insanlık ve düşünce tarihinde modernlik bağlamında tartışılır. Sosyal bilimler ve ağırlıklı olarak sosyoloji kapitalist modernliğin yani modern dünya sisteminin ürünüdürler ve onun kavramsallaştırılma biçimlerinden bağımsız değildir (Kızılçelik, 2001: 71). Sosyal bilim dallarının isimleri de dahil olmak üzere, kavramsal anlamları da 19. Yüzyılda inşa edilen pozitivistik hakikat, gözlemlenebilir … Devamını oku…Modernleşme, Küreselleşme ve Sosyoloji