Kurumlar Ağı

Kurumlar Ağı

Kültür ve toplumun sürekliliği için, temel kurumların karşılıklı bağımlı işleyişinin koordine edilmiş ağı son derece önemlidir. Hiç bir kurum kendi başına var olamaz, her bir kurum çeşitli derecelerde diğerlerini etkiler … Read more