Medyanın Toplum Üzerindeki Etkisi Nelerdir

Medya, asıl olarak yabancı kökenli olan “media” kelimesinden dilimize geçmiş bir kavramdır. Türkçede “kitle iletişim araçları” olarak da tanımlanan medya, her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme ve eğitme gibi üç temel işleve sahip her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri içeren, çok geniş iletişim araçlarını kapsayan bir kavramdır. Bu kavramın … Devamını oku… Medyanın Toplum Üzerindeki Etkisi Nelerdir

İletişim Sosyolojisi ve İletişim Araçlarının Önemi Nedir

İletişim süreçleri toplumlar için vazgeçilmez bir önem taşır.

İletişim, bağlı olduğu toplumsal yasa ve koşulların dışında tek başına, öncesi ve sonrası yokmuş gibi ele alınamaz. İletişim, toplum yaşamının başlangıcından günümüze kadar her durumda, her koşul ve ilişkide görülen toplumsal bir eylemdir. İletişimin toplumsal anlamı, topluma etkileri, toplumsal iletişim biçimleri, toplumsal iletişimin tarihsel süreç içindeki gelişimi gibi konular iletişim sosyolojisinin inceleme alanları içerisinde yer … Devamını oku… İletişim Sosyolojisi ve İletişim Araçlarının Önemi Nedir