Birey ve Toplum

Sosyologlar, ağırlıklı olarak toplumun birey üzerindeki etkisine yoğunlaşırlar ve genel eğilim itibariyle de bu süreçte topluma öncelik tanırlar. Bu durum özellikle pozitivist geleneğin temsilcileri için geçerlidir. Ancak bu geleneğin karşısında yer alan -başta sembolik etkileşimciler olmak üzere- toplumdan ziyade bireye ve küçük gruplara öncelik veren sosyologlar da vardır. Uzun yıllar İngiltere başbakanlığını yapan M. Thatcher, … Devamını oku… Birey ve Toplum

Toplum – Toplumsal Davranış ve Toplumsal İlişki

Şu ana kadar sürekli olarak sosyolojinin toplumu inceleyen bilim dalı olduğu vurgulandı; ancak toplumun ne olduğu üzerinde durulmadı. Sosyolojinin temel inceleme nesnesi olan toplumu bazı yazarlar, “kenarları olmayan bir ağ”a benzetiyorlar. Durkheim’a göre toplum, bireylerin basit bir toplamı değildir. O’nun için toplum “kendine has nitelikleri olan, özgül bir gerçekliği temsil eder”. En basit tanımıyla toplum, … Devamını oku… Toplum – Toplumsal Davranış ve Toplumsal İlişki

Kur’ân ve Sosyoloji İlişkisi

Yaşadığımız toplumun, davranışlarımızı etkilediği ve bizi şekillendirdiği bilinen bir husustur. Sosyal bir varlık olan insan, elbette yaşadığı toplumsal    çevreden    etkilenir    ve    bir    coğrafyada    yaşanan  kültür değişmeleri, orada yaşayan fertlerde farklı yansımalar meydana getirir. Zira aynı toplumda yaşayan fertlerin yaratılıştan getirdikleri değişik kabiliyet ve mizaçları, değişik tepkiler ortaya koymalarına sebep olabilmektedir. Bilindiği gibi din, toplum fertleri … Devamını oku… Kur’ân ve Sosyoloji İlişkisi

Sporun Toplum İçin Önemi Nelerdir

Sporun Toplum İçin Önemi

Toplum ortak bir yaşam biçimini paylaşan, belli bir coğrafyada yaşayan, kendilerini bir bütün olarak gören, karşılıklı etkileşim içinde bulunan insanların oluşturduğu en geniş insan grubudur. Toplum yapısı içinde niteliklerine göre başta aileler olmak üzere okul, cami, iş yeri, spor kulübü, dernek, sendika, hastane vb. sosyal gruplar vardır. Toplum sosyal grupları amaçlarına, fonksiyonlarına, niteliklerine göre birbirini … Devamını oku… Sporun Toplum İçin Önemi Nelerdir

Kültürün Toplumsal Değişmeye Etkileri Nelerdir

Kültürün Toplumsal Değişmeye Etkileri

Kültür; insanların birlikte yaşamalarından doğan, kendisinden sonrakilere aktarılan inanç, tavır, düşünce, davranış ve araç gereçlerden oluşan karmaşık bir bütündür. Daha açık bir ifadeyle kültür, insanın hazır olarak bulduğu, meydana getirdiği ve geliştirip kendisinden sonrakilere aktarılmak üzere genç kuşaklara öğrettiği her şeydir. KÜLTÜRÜN ÖGELERİ Maddi kültür: Toplumun teknolojik ilerlemesini, teknik becerilerini,üretim alanında tüm deneyimlerini içerir. Maddi … Devamını oku… Kültürün Toplumsal Değişmeye Etkileri Nelerdir

Modernleşme ve Aile

Modernleşme ve aile

Toplum olarak değişiyoruz ama değişirken de galiba bize ait olan birçok değeri kaybediyoruz. Atalarımızın yüzyıllar boyunca beslendikleri manevi, kültürel pınarlardan kendi nasiplerince aldıkları ilkeleri hayatın içinde yoğurarak sistemleştirdikleri bir toplum algısı vardı. Bu toplumsal algıda annenin, babanın, çocuğun, dedenin, ninenin, komşunun, bakkalın, yoksulun, zenginin, özürlünün vb. bütün toplumsal kategorilerin bir yeri vardı. Anne ve babalar, … Devamını oku… Modernleşme ve Aile