Toplumsal Değişme

Değişim, belli bir zaman içinde gerçekleşen farklılıklardır. Değişim kavramı gelişme kavramıyla sıklıkla karıştırılır. Değişimde esas olan neyi neden değiştirmek istendiğinin açık seçik tanımlanmasıdır. Toplumsal değişim, toplumsal yapıda meydana gelen değişimdir, yani toplum içinde çoğunluk tarafından paylaşılan örüntülerde zaman içerisinde görülen değişim. Feodal Avrupa ile modern Avrupa arasındaki ya da Çarlık Rusyası ile Sovyet Rusyası arasındaki … Devamını oku… Toplumsal Değişme

Toplumsal Değişme Tipleri Nelerdir

Toplumsal değişme, değişmeye yol açan faktörlere ve değişmenin biçimine göre ikiye ayrılır. Bunlar “serbest toplumsal değişme” ve “müdahale yoluyla toplumsal değişme” dir. Serbest Toplumsal Değişme: Zaman içerisinde, toplumların kendiliğinden ve herhangi bir müdahale olmadan değişimini ifade eder. Bu değişmelerde iç veya dış zorlama yoktur. Planlı, programlı olarak oluşturulmazlar. Serbest toplumsal değişmeler ülkenin kendi iç dinamiklerinden … Devamını oku… Toplumsal Değişme Tipleri Nelerdir

Ekonomik Faktörlerin Toplumsal Değişmeye Etkisi Nelerdir

Üretim toplumsal değişmeyi olumlu yönde etkiler.

Ekonomik etkinlikler insanlığın tarihsel gelişme sürecinde, toplumsal değişmenin yönünü belirleyen en temel faktör olarak diğer bütün etkinliklerin kaynağı durumundadır. Hayatın idame ettirilmesi ve toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, ekonomik etkinlikler sayesinde gerçekleşir. Ekonomik etkinliklerin olmadığı bir toplumda değişmeden söz etmenin imkânı yoktur. Toplumlarda ekonomik etkinliklerin uygulanışı ve toplumların ekonomik gelişme düzeyi insanın, toplumsal grupların, tabaka ve sınıfların … Devamını oku… Ekonomik Faktörlerin Toplumsal Değişmeye Etkisi Nelerdir

Nüfus Yoğunluğunun Toplumsal Değişmeye Etkileri Nelerdir

Nüfus Yoğunluğunun Toplumsal Değişmeye Etkileri

Bir toplumu meydana getiren bireylerin sayısına nüfus denir. Demografi (nüfus bilimi) ise nüfusun sayısını ve yoğunluğunu, bölgesel ve sektörel dağılımını, niteliğini, nüfus artış hızını, nüfus hareketliliklerini kısacası nüfus ile ilgili bütün olay ve olguları inceleyen bilimdir. Nüfus yoğunluğu ya da büyüme oranındaki hızlı değişiklikler, olumlu ya da olumsuz yönde toplumsal değişmeye neden olur. Nüfus artışını … Devamını oku… Nüfus Yoğunluğunun Toplumsal Değişmeye Etkileri Nelerdir

Doğal Çevrenin Toplumsal Yapıya Etkileri Nelerdir

Doğal çevre, insanların yaşadıkları coğrafyadır. Coğrafya, yaşamın kaçınılmaz mekânıdır. İnsanlar bir doğal çevre içinde yaşarlar ve bu doğal çevre toplum yaşamını etkiler. Doğal çevrenin toplum yaşamına etkisi olumlu ya da olumsuz olabilir. Bir coğrafi bölgenin, hatta bir ülkenin toplumsal değişmeye uğraması doğal çevrenin özellikleriyle yakından ilgilidir. Örneğin petrol açısından zengin olan bir coğrafi bölgenin toplumu, … Devamını oku… Doğal Çevrenin Toplumsal Yapıya Etkileri Nelerdir

Endüstri Devriminin Teknolojisi

Endüstri Devrimi ile değişen yaşam

Endüstri Devrimi, toplumsal düzeni sürdürmeye yönelik yeni ideolojiler ile birlikte, çeşitli biçimlerde değişmeyi amaçlayan ideolojilere de yol açmıştır. Batıdaki bu gelişme, ideoloji-teknoloji ilişkisi bakımından daima uyumlu ve eş zamanlı bir değişme olmamıştır. Bu gelişme içinde mücadele, sömürü, ayaklanma, devrim ve uzlaşmalar yan yana görülür. Zaten değişme, hiçbir zaman hiçbir toplumda sarsıntısız bir biçimde gerçekleşmez. 20. … Devamını oku… Endüstri Devriminin Teknolojisi

Toplumsal Değişmeyi Açıklayan Kuramlar Nelerdir

1700’lerin Avrupası’nda kişiler bir toplumsal katmanda serf ya da lord veya kral ya da zanaatkâr olarak doğar, büyür ve yaşam sürecini tamamlayarak ölürdü. İnsanlar bu durumu değiştirmek amacıyla herhangi bir faaliyette bulunmazlardı. Daha sonra Endüstri Devrimi’yle birlikte toplumda birçok şey değişmeye başladı. İnsanlara sağlanan iş imkânları ve para onları topraktan kopardı. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, … Devamını oku… Toplumsal Değişmeyi Açıklayan Kuramlar Nelerdir

Toplumsal Değişme Nedir

Toplumsal gelişme

Değişme, toplumsal hayatın belli bir kesiminde ya da tümünde, belirli bir zaman sürecinde meydana gelen olaylarla bir durumdan başka bir duruma geçişi ve farklılaşmaları ifade eder. Toplumsal değişme yavaş veya hızlı gerçekleşen ve devamlılık gösteren bir olgudur. Örneğin din ve aile kurumlarında değişme çok az ve yavaştır. Ancak hem ekonomi kurumunda hem de teknoloji alanında … Devamını oku… Toplumsal Değişme Nedir