Toplumsal Değişme Sürecinde Osmanlı Toplum Yapısı ve Cumhuriyet Dönemi

Toplumsal Değişme Sürecinde Osmanlı Toplum Yapısı ve Cumhuriyet Dönemi

Türkiye’de toplumsal değişmeyi; Tanzimat öncesi, Tanzimat ve sonrası, Cumhuriyet Dönemi olmak üzere üç dönemde inceleyebiliriz: Tanzimat Öncesi Osmanlı toplumsal yapısı, üç temel sınıfı bünyesinde barındırıyordu: Asker ve sivil bürokratlardan oluşan üst sınıf; âyan, eşraf ve tüccarlardan oluşan orta sınıf, reaya (üretici köylü)’dan oluşan alt sınıf. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemlerinde,- devlet oldukça zengindi. Ülke dünya ticaret … Devamını oku…Toplumsal Değişme Sürecinde Osmanlı Toplum Yapısı ve Cumhuriyet Dönemi