Yoksulluk ve İşsizliğin Suça Etkisi Nelerdir

Yoksulluk ve İşsizliğin Suça Etkisi

Suç bir sosyal uyumsuzluk göstergesidir. Aslında suç; bazı nedenlerden dolayı topluma ters düşen davranış, söz veya tutumlardır. Hiç kuşkusuz ekonomik gelişme ile suç ve suçluluk arasında yakın ilişkiler vardır. Bu ilişkiler birçok sosyolog tarafından incelenmiştir. Ekonomik değişkenlerin suç davranışı üzerindeki olası etkisinin incelenmesinin büyük ölçüde 1960’lı yıllardan sonra yoğunluk kazandığı görülmektedir. Genel olarak bakıldığında işsizliğin … Devamını oku… Yoksulluk ve İşsizliğin Suça Etkisi Nelerdir