Kadının Değişen Toplumsal Rolü Nedir

Batı toplumlarında yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinden sonra başlayan geleneksel toplumsal yapıdaki değişim, 1990’lı yıllardan itibaren Türk toplumunda da etkisini hızla göstermeye başlamıştır.

Özellikle son on yılda görülen hızlı değişim, geleneksel toplumsal yapımızdaki temel karakterler olan; büyükbaba ve büyükanne, anne ve baba ile çocukların tipik statü ve rollerini hızla değiştirmeye devam etmektedir.

Kadının toplumdaki rolü
Kadının toplumdaki rolü

Kadınların çalışma hayatına girmesi, temel rolü olan annelik rolünü değiştirmemesine rağmen genel olarak kadınlık ve annelik kavramlarının algılanışını değiştirmiştir.

Kadının meslek sahibi olup ev dışında çalışmaya başlaması onun, annelik statüsü ve rolünün dışında kadın olarak toplumda yer edinmesine ve kadın statüsünün önem kazanmasına yol açmıştır. Koruyucu yasal düzenlemeler yanında, kazanılan ekonomik özgürlük ve değişim kadına yeni sosyal statüler kazandırmıştır.

Yorum yapın