Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Alışveriş Teorisi ve Fenomenoloji

Genel olarak Fonksiyonalizm, Çatışma teorisi ve Sembolik etkileşimcilik yanında sosyoloji alanında daha birçok teorinin olduğu malumdur. Amacımız tüm sosyoloji teorilerini (büyük-ortaküçük boy teorileri) ele almak olmadığından yukarıdakilere ek olarak burada … Read more

Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Sembolik Etkileşimcilik

Amerika kökenli sosyal-psikoloji kuramı olan sembolik etkileşimciliğin George H. Mead’ın yazılarıyla ortaya çıktığı ancak Herbert Blumer tarafından sistemleştirildiği kabul edilmektedir. Sembolik etkileşimcilik, eylemi “toplumsal bir uyarıcıya doğrudan bir tepki olarak … Read more

Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Çatışma Teorisi

Çatışma teorisi birbiriyle ilintili üç kabulü içermektedir. Bunlardan birincisine göre insanların hepsinde bazı çıkarlar ortaktır ve bu çıkarlar toplum tarafından belirlenmemiştir. İkinci olarak, toplumsal ilişkilerde güç, merkezi konumdadır. Üçüncü ortak … Read more

Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Fonksiyonalizm

Fonksiyonalizm belki de sosyolojideki en etkili teoridir. Özellikle Emile Durkheim ile anılsa da gerçekte hiçbir toplumbilimci fonksiyonalizmin en azından bazı kabullerini göz ardı edemez. Fonksiyonalizm, toplumsal ve kültürel olguların toplumsal–kültürel … Read more

Sosyoloji Teorilerine Aktörler ve Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş

Sosyoloji “insan toplumsal bir varlıktır ve sosyal değişme kaçınılmazdır” temel önermesi etrafında oluşan bilim dalıdır. Toplum araştırmaları ‘söz konusu toplumsa hiçbir şey göründüğü gibi değildir’ kabulüyle başlar ve ‘öyleyse neler … Read more

Geronto tarihi ve Geronto Sosyolojisine Genel Bakış

Geronto tarih ve geronto sosyolojinin merkezinde bulunan yaşlıların toplumsal bilginin önemli bir parçasını oluşturduğunu kabul etmemek kimseye bir şey kazandırmaz. Yazılı kaynaklara girmeyen sadece hafızada yer alan çok sayıda kıymetli … Read more

Geronto Tarihi ve Geronto Sosyoloji Çalışmalarının İmkan ve Yararları Nelerdir

Ferro’nun yerinde ifade ettiği gibi “Tarihçiler istedikleri kadar kitap yazsınlar, konferansçılar istedikleri kadar konferans versinler ve öğretmenler istedikleri kadar ders versinler; asıl geçerli olan şey insanların kendi deneyimleri ve yaşamış … Read more