Demokrasi Bir Erdemdir

DEMOKRASİ BİR ERDEMDİR

Ulusal egemenlik, toplumun istekleri doğrultusunda kurulur. Böylece ulus kendi kendini yönetir. Kabul görmüş klasik demokrasi adı verilen bu olgu, evrensel hukuk kurallarının benimsenmesiyle giderek çağdaş nitelikler kazanmıştır. Halkın kendi belirlediği kurallar uygulanarak gerçekleştirilen düzen, halk yararına işleyiş sağlamaktadır. Bu düzen ülkeden ülkeye kimi değişiklikler gösterse de adıyla yapısı arasında kimi ayrılıklar bulunsa da bir hukuk … Devamını oku… Demokrasi Bir Erdemdir

Siyasal Yönetim Şekilleri

siyasi yönetim şekilleri

Toplumdaki yönetenlerle yönetilenler yani halk arasındaki ilişkilerin belirli kriterlere göre düzenlenmesi sonucunda oluşan yapılaşma biçimine siyasal yönetim denir. Bir siyasal yönetim; iktidarın niteliğini, örgütlenmesini, el değiştirmesini ve işleyişini yansıtan siyasal kurumlardan oluşur. Bu yapılaşma sonucunda ortaya baskıcı ve özgürlükçü yönetim şekilleri gibi farklı siyasi örgütlenmeler ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki tabloda bu yönetim şekillerine yer verilmiştir: SİYASAL … Devamını oku… Siyasal Yönetim Şekilleri

Seçimde Etkili Olan Toplumsal Güçler – Sivil Toplum Kuruluşları

SEÇİMDE ETKİLİ OLAN TOPLUMSAL GÜÇLER

Seçimde Etkili Olan Toplumsal Güçler bireyler amaçlarını, isteklerini, çıkarlarını ancak örgütlü bir yapı içinde yer alarak dile getirebilirler. Özellikle bireyin temel alındığı modern toplumlarda siyasi açıdan bireylerin işlevi seçimden seçime oy kullanmaktan ibaret değildir. Bireyler demokratik katılım ve karar alma süreçlerini etkilemek ve kendilerini ifade etmek isterler. Bu amaçla örgütlenirler ve farklı sivil toplum kuruluşları … Devamını oku… Seçimde Etkili Olan Toplumsal Güçler – Sivil Toplum Kuruluşları

Seçim Sistemi Nedir? Seçim Sistemleri

SEÇİM SİSTEMLERİ

Bir kamu görevini yürütecek kişi veya kurulun, ilgili seçmenlerce, çok sayıda aday arasından yapılacak tercihlerle belirlenmesine seçim denir. Halkın vereceği oylarla yönetimi devredeceği temsilcinin belirlenmesinde gereken kuralları gösteren yönteme seçim sistemi denir. Seçim ve seçim sistemi siyaset kurumunun yönetimi belirlemedeki araçlarındandır. Seçim sistemleri, oyların değerlendirilişi açısından ikiye ayrılmaktadır: A. Çoğunluk Sistemi Bu sistemde seçime katılan … Devamını oku… Seçim Sistemi Nedir? Seçim Sistemleri

İhtiyaçlarımız Ve Ekonomi Hakkında

Mawlow'un İhtiyaç Hiyerarşisi

İnsanların elde etmek istedikleri, bir çaba sonucu ona sahip olunca mutlu oldukları, elde edemeyince üzüntü duydukları her şeye ihtiyaç (gereksinim) denilmektedir. İnsanlar, yaşamlarını sürdürmek için birtakım ihtiyaçları gidermek zorundadır. Bu ihtiyaçların başında yeme, içme, barınma gelmektedir. Bu ihtiyaçları gidermek için üretmek ve çalışmak gerekir. Şüphesiz ki hiçbir toplum sadece bu ihtiyaçlarını gidermekle yetinmemiştir. Bu üretim … Devamını oku… İhtiyaçlarımız Ve Ekonomi Hakkında

Cumhuriyet Döneminde Kadına Verilen Haklar Nelerdir

Türkiye’de kadınlar Kurtuluş Savaşı sırasında gerek cephede gerekse cephe gerisinde tüm gücü ile hizmet vermiştir. Cephede erkeklerle omuz omuza düşmana karşı savaşırken cephe gerisinde de çeşitli faaliyetleri ile savaşa destek vermiştir. Bu faaliyetlere katılan kahraman kadınlarımız aynı zamanda eğitim ve sağlık gibi bazı meslek dallarında da kendilerini kanıtlamışlardır. Kadın hakları ve kadınların erkeklerle eşitliği konusunda … Devamını oku… Cumhuriyet Döneminde Kadına Verilen Haklar Nelerdir