Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji içinde yaşadığımız dünyayı anlamaya çalışan, son derece heyecan verici bir bilim dalıdır. Bazı yazarlara göre sosyal bilimler içinde en ihtiraslısıdır ve alanı son derece geniştir. Göç, toplumsal değişme, sanayileşme, romantik aşk, din, savaş, hukuk, suç, gençlik sorunları ve küreselleşme vb. sosyolojinin ilgilendiği konulardan sadece bir kısmını oluşturuyor. Berger’in ifadesiyle, sosyoloji “özeldeki geneli” ya da … Devamını oku…

Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri

Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri

Nesnelerle dolu, olay ve olgularla örülü bir evren içinde yaşayan insanlar, evrendeki mevcut hareket ve olayların işleyişini merak edegelmişlerdir. Bilim, insanların bu meraklarını giderecek şekilde varlık dünyasında mevcut olan sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkararak yasalara ulaşmayı amaçlayan bir etkinliktir. Bütün bilimler bilimsel yöntemin yanı sıra temel üç tür akıl yürütme biçimini kullanır. Bunlar tümdengelim, tümevarım ve … Devamını oku…

Toplumsal Gruplar

Sosyologlar için toplumsal gruplar toplumsal hayatın en temel sosyal birimini oluşturur. Çünkü bir toplumsal grup birden fazla bireyden oluşur ve toplumun bütününü temsil edecek şekilde toplumsal ilişkiler birimine dönüşür. Toplumda pek çok grup vardır ve bizler davranışlarımızın büyük çoğunluğunu bu grupların içerisinde yer alarak gerçekleştiririz. İnsanlar benzer amaç ve beklentilerini karşılamak üzere bir araya gelerek … Devamını oku…

Toplumsal  Yaşam Bulmacası

sosyoloji nedir

Toplumsal yaşam bir bulmaca gibidir. Bir yandan neredeyse hepimiz toplum içinde yaşamayı ve diğer insanlarla ilişki kurmayı gayet iyi bir biçimde başarıyoruz. Başka insanlarla konuşabiliyor ve onlara cevap verebiliyoruz; onlar da bize az ya da çok, anlayabileceğimiz biçimlerde cevap veriyorlar. Hepimiz toplumsal ilişkiler için bazı çerçevelerin belirlenmiş olduğunun farkındayız. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallara uymak bireyleri … Devamını oku…

Hukukun Temel Kavramları

Hukuk kurumunu anlamak için hukukun kullandığı temel kavramları da anlamak gerekir. Hukuk kurallarının asıl amacı, toplum içindeki düzeni sağlamaktır. Kişiler, toplumda düzeni sağlayan kurallara genellikle uyarlar; ancak bazen de kişisel nedenlerle bu kurallara aykırı davranışlarda bulunabilirler. Toplumsal kurallara uymayan kişilere uygulanan hukuki zorlamalara yaptırım denir. Hukuk kurallarının yaptırımları hapis, para cezası gibi maddi yaptırımlardır. Adalet; … Devamını oku…

Toplumsal Düzen Ve Hukuk

Toplumsal düzen ve hukuk

İnsanların toplum içinde yaşamaları, diğer bireylerle sosyal ilişkiler kurmaları, onlara birtakım yetkiler sağlar, bazı yükümlülükler ve ödevler getirir. Sosyal ilişkilerde beliren bu ödevler ve yükümlülükler toplumsal bir güce sahiptir. Yerine getirilmemeleri hâlinde toplumda tepki uyandırır, bazı durumlarda toplumu temsil eden otoritenin yani devletin harekete geçmesine neden olur. Birarada yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri … Devamını oku…