Toplumsal Değişmeyi Açıklayan Kuramlar Nelerdir

1700’lerin Avrupası’nda kişiler bir toplumsal katmanda serf ya da lord veya kral ya da zanaatkâr olarak doğar, büyür ve yaşam sürecini tamamlayarak ölürdü. İnsanlar bu durumu değiştirmek amacıyla herhangi bir … Read more

Cumhuriyet Döneminde Kadına Verilen Haklar Nelerdir

Türkiye’de kadınlar Kurtuluş Savaşı sırasında gerek cephede gerekse cephe gerisinde tüm gücü ile hizmet vermiştir. Cephede erkeklerle omuz omuza düşmana karşı savaşırken cephe gerisinde de çeşitli faaliyetleri ile savaşa destek … Read more

Aile ve Değişim

Aile ve değişim

Ailenin Temel İşlevleri Biyolojik işlev: Ailenin temel görevi neslin devamını sağlamaktır. Sağlıklı kuşaklar yetiştirebilmek için aile birliği önemlidir. Çünkü toplumun devamı ancak yeni üyelerin katılımıyla mümkündür. Ekonomik işlev: Aile üyelerinin beslenme, barınma … Read more