Kurum Nedir? Dar ve Geniş Anlamıyla Kurumun Tanımı

Sosyolojinin pek çok terimi gibi kurum da, gündelik yaşantımıza sık sık çeşitli kavramları adlandırmak için kullanılmaktadır. Mesela; korunmaya muhtaç çocukların barındıkları yerler, spor kulüpleri birer kurum [müessese, tesis, kuruluş] olarak adlandırılır. Bunların hepsi de kullanıldıkları bağlamda doğrudur, ama sosyolojik açıdan, daha farklı bir kavrama işaret etmektedir (Fichter, 1990, 110). Kurum kavramını, biri dar öteki ise … Devamını oku… Kurum Nedir? Dar ve Geniş Anlamıyla Kurumun Tanımı

Aile Kurumunun İşlevleri Nelerdir

Aile kan bağı ile birbirine bağlı bireylerin karşılıklı hak ve sorumluluklarıyla oluşan toplumun en küçük ve en önemli toplumsal grubudur. Aile, bireye doğumundan itibaren içinde yaşadığı toplumun değerlerini, yaşama biçimini aktararak refakat eder. Birey, aile içinde kimliğini oluştururken temel gereksinimlerini de karşılar. Aile, yaşam becerilerinin doğal süreçlerde öğrenildiği eğitici bir kurumdur aynı zamanda. Sağlıklı aile … Devamını oku… Aile Kurumunun İşlevleri Nelerdir

Kurumların Dönüşümleri

19. yy.da tulumbacılar

Gerçekte kurumlar yaşarlar yani durmadan değişirler, eylem kuralları birbirini izleyen zamanlarda ne aynı şekilde anlaşılır ne de uygulanırlar. Hâlbuki onları dile getiren formüller ebedî olarak aynı kalır. Yaşayan kurumlar, çeşitli zamanlarda oluşan, işleyen ve dönüşümlere uğrayan biçimiyle toplumsal olgular oluşturur. İnsanlık tarihi, sonsuz fakat gelip geçici kurumsal değişme dizilerinden oluşmaktadır. Toplum analizleri konusundaki en şaşırtıcı, … Devamını oku… Kurumların Dönüşümleri

Devlet ve Hükümet

Devlet ve Hükümet

Devletin bütün unsurlarını bir araya getirerek yapılacak bir tanımlama, devletin ne olduğunu yeterince ifade etmeye yetmez. Devlet ne sadece ülke ve insan topluluğu ne sadece iktidar ya da siyasal ve hukuki düzen ne de bunların bir toplamı veya sentezidir. Devlet; bunların dışında ve ötesinde, gözle görülemeyen, elle tutulamayan soyut bir kavramdır. Devlet; idari, hukuki ve … Devamını oku… Devlet ve Hükümet

Seçimde Etkili Olan Toplumsal Güçler – Sivil Toplum Kuruluşları

SEÇİMDE ETKİLİ OLAN TOPLUMSAL GÜÇLER

Seçimde Etkili Olan Toplumsal Güçler bireyler amaçlarını, isteklerini, çıkarlarını ancak örgütlü bir yapı içinde yer alarak dile getirebilirler. Özellikle bireyin temel alındığı modern toplumlarda siyasi açıdan bireylerin işlevi seçimden seçime oy kullanmaktan ibaret değildir. Bireyler demokratik katılım ve karar alma süreçlerini etkilemek ve kendilerini ifade etmek isterler. Bu amaçla örgütlenirler ve farklı sivil toplum kuruluşları … Devamını oku… Seçimde Etkili Olan Toplumsal Güçler – Sivil Toplum Kuruluşları

Eğitimin Diğer Kurumlarla Olan İlişkisi Nelerdir

Sosyal Kurumlar

Eğitimin Aileyle Olan İlişkisi Eğitim, sadece okullarda gerçekleşen bir süreç değildir. Ailelerin de kaliteli bir eğitimin gerçekleşmesinde önemli rolü vardır. Aile, okul öncesi temel eğitimin verildiği bir kurumdur. Aile, çocuğun eğitiminde tek başına önemli roller oynayabileceği gibi aynı zamanda okulda aldığı eğitimi ile doğrudan ilgilenen önemli bir kurumdur. Bu nedenle eğitim açısından okul ile aile … Devamını oku… Eğitimin Diğer Kurumlarla Olan İlişkisi Nelerdir

Aile Biçimleri ve Aile Türleri Nelerdir

Modernleşme ve aile 2

Aile biçimleri, yerleşim yeri esasına göre yapıldığında köy ailesi, kent ailesi, gecekondu ailesi ve her ne kadar artık günümüzde çok kullanılmasa da kasaba ailesi olarak sıralanabilir. Köy ailesi: Küçük esnaf ve zanaatkârlar, küçük tüccar, toprağı kendisi işleyen çiftçi, küçük memur ve bir ölçüde de işçi ailelerinden oluşur. Çoğunun kökeni kasaba ve köylerdir. Köy ailesi sosyal … Devamını oku… Aile Biçimleri ve Aile Türleri Nelerdir

Evlilik Türleri Nelerdir

Evlilik türleri

a. Eşin Seçildiği Gruba Göre Evlilik Türleri Egzogami (dıştan evlenme): Bireyin üyesi olduğu grubun dışından biriyle evlenmesidir. Bu evlenme biçimiyle farklı toplumlar etkileşim içine girmişlerdir. Endogami (içten evlenme): Bireyin üyesi olduğu grubun içinden biriyle evlenmesidir. Genellikle tarım toplumlarında, sahip olunan toprağın bölünmesini önlemek için yapılmaktadır. b. Eş Sayısına Göre Evlilik Türleri Monogami (tek eşli evlilik): Kadın ve erkeğin … Devamını oku… Evlilik Türleri Nelerdir

Modernleşme ve Aile

Modernleşme ve aile

Toplum olarak değişiyoruz ama değişirken de galiba bize ait olan birçok değeri kaybediyoruz. Atalarımızın yüzyıllar boyunca beslendikleri manevi, kültürel pınarlardan kendi nasiplerince aldıkları ilkeleri hayatın içinde yoğurarak sistemleştirdikleri bir toplum algısı vardı. Bu toplumsal algıda annenin, babanın, çocuğun, dedenin, ninenin, komşunun, bakkalın, yoksulun, zenginin, özürlünün vb. bütün toplumsal kategorilerin bir yeri vardı. Anne ve babalar, … Devamını oku… Modernleşme ve Aile

Temel Kurum Olarak Aile Hakkında

TEMEL KURUM OLARAK AİLE

Aile: Evlilik, kan bağı veya evlatlık yoluyla birbirine bağlı bireylerden oluşan ve aralarında karşılıklı hak ve ödevler bulunan küçük toplumsal birimdir. Sosyal bir kurum olan ailenin kendi üyelerine ve topluma karşı sorumluluğu vardır. Aile, bireyi her yönden en iyi şekilde yetiştirir. Onu toplumda kendisini temsil eden sosyal bir fert hâline getirmek de ailenin görevidir. Aile … Devamını oku… Temel Kurum Olarak Aile Hakkında