Kurumlar Ve Kurumsal Değişim Nedir

Kürek takımı yarışı

Kurumlar; kurallar koyarak günlük hayattaki belirsizliği azaltır ve insan etkileşimi için de rehber görevinde bulunur. Böylece biz; sokakta arkadaşlarımızla selamlaşırken, otomobil kullanırken, portakal satın alırken, borç para isterken, bir iş kurarken, ölülerimizi gömerken ya da benzeri durumlarda, bunları nasıl yapacağımızı bilir ya da kolayca öğreniriz. Aynı işlemleri başka bir ülkede, örneğin Bangladeş’te yaparken bu kurumların … Devamını oku… Kurumlar Ve Kurumsal Değişim Nedir

Toplumsal Kurum ve Örgüt Nedir ?

Toplumsal kurumların özellikleri ve özellikleri

Bir toplumda gruplar, kurumlar, örgütler ve bireyler arasındaki ilişkiler toplumsal yapıyı oluşturur. Örgütleri, diğer toplumsal birimlerden ayıran özellik, sosyal yapılarının belirlenmiş bir amaca yönelik olarak planlanmış (organize edilmiş) olmasıdır. Toplumsal örgütler ortak bir amaç ya da eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu birliklerdir. Bunlar; rol ve statülerin belirlendiği, amaca uygun iş bölümünün yapıldığı, … Devamını oku… Toplumsal Kurum ve Örgüt Nedir ?

Toplumsal Kurum Çeşitleri Nelerdir ?

Toplumsal kurumlar (aile, eğitim, siyaset, din, ekonomi, hukuk ve boş zamanları değerlendirme), kendi içinde ve diğer kurumlarla karşılıklı ilişkileri sonucunda toplumsal sistemleri oluştururlar. Toplumsal kurumlar, insanlar arası ilişkiler sonucu ortaya çıkan toplumsal bir olgudur ve bütün toplumların kendilerine özgü yapılarına göre biçimlenir. Her toplumsal kurumun toplumsal yapıya bağlı olarak kendine özgü kurallar dizgesi, davranış örüntüleri, … Devamını oku… Toplumsal Kurum Çeşitleri Nelerdir ?

Toplumsal Kurumların Maddi – Manevi Unsurları

Kurum terimi günlük yaşamda çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Örneğin bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan Kızılay, okul gibi örgütler kurum olarak adlandırılır. Burada kurum; “kuruluş”, “müessese”, “tesis” gibi anlamlara gelmektedir. Sosyolojik açıdan kurum; bir toplumda örgütlenmiş, göreli bir bütün oluşturan, düşünceler, davranışlar, değerler, normlar, maddi ögeler (binalar, mallar vb.) ve işaretler, bayrak, rozet gibi simgelerden oluşan bütündür. … Devamını oku… Toplumsal Kurumların Maddi – Manevi Unsurları