Kültür Emperyalizmi Nedir

Emperyalizm kavramı ülke kaynaklarının daha güçlü başka bir ülke tarafından sömürülmesi, el konulması anlamına gelmektedir.

Bu kavram ekonomik boyutu dışında kültür alanında kullandığımızda da benzer bir şekilde sömürü ile karşılaşırız. Bir ülkenin kültürel öğeleri başka ülke kültürleri karşısında yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorsa kültürel emperyalizm söz konusudur. Özellikle kitle iletişim araçları, sanal ortamlar aracılığı ile milli birlik zayıflayarak, kültürel yozlaşma ortaya çıkar.

Değişim her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir.

Sinema filmleri, televizyon programlarıyla kültürümüz batı kültürü karşısında yozlaşmaktadır. Ülkemizdeki birçok tabela dilimiz üzerindeki yozlaşmaya çarpıcı bir şekilde örnektir. Propaganda sonunda gıda, giyim, teknolojik aygıtlar, vasıta gibi ihtiyaçlarda yerli üretim yerine yabancı marka seçimleri de kültürel emperyalizmin sonuçlarındandır. Bu nedenle Kültürel emperyalizm milli birliği zayıflatan ve ülke değerlerinden uzaklaşmaya neden olur.

“Kültür Emperyalizmi Nedir” üzerine bir yorum

Yorum yapın