Kültür Ve Teknoloji

Teknolojik gelişim insanın davranış ve düşüncelerinde birçok değişmelere yol açtığı bilinen bir gerçektir. Tekerleğin icadından modern arabalara, kara sabandan traktöre geçen insan, makine gücünün insan ve hayvan gücüne oranla üstünlüğünü fark etmiştir.

İnsanlar makineleşmenin daha çok zaman ve emek tasarrufu olduğunu, makinenin üretim gücünün üstünlüğü sayesinde kendi hayatının önemli ölçüde değiştiğini düşünmüştür. Ancak meslekî aktivitelerine göre insanların kültür ve teknoloji değerlendirmesinin farklı olduğu görülmektedir. Bir imalat fabrikasında çalışan bir işçi ile aynı işteki bir mühendisin teknoloji anlayışlarının ve teknoloji karşısındaki tavırlarının birbirinden oldukça farklı olacağını tahmin edebiliriz.

Bir halkın, köklü geçmişinin ürünü olan el sanatları, o halkın maddi kültür varlığının belgesidir.
Bir halkın, köklü geçmişinin ürünü olan el sanatları, o halkın
maddi kültür varlığının belgesidir.

Teknoloji ve kültür konuları bir arada zikredildiğinde özellikle Japonya iyi bir örnek olarak gösterilmektedir. Uzun sayılmayacak bir süre içerisinde (1858-1905) hızla gelişen Japonya kültür açısından bazı temel ilkelerin devamlılığını koruyabildiği, modern teknolojiyi hiçbir manevi değişime gerek kalmadan ve kültürel kopuş olmadan aldığını savunanlar vardır. Bu yaklaşıma göre Japonlar dinlerini, dillerini ve alfabelerini değiştirmeden, gelenek ve adetlerine karşı ilgi ve saygılarını kaybetmeden bu teknolojik değişimi yaşamışlardır.

7 yaşından önce çocuğun İnterneti kullanmaya başlamasının çocuk üzerinde olumsuz etkileri vardır.
7 yaşından önce çocuğun İnterneti kullanmaya başlamasının
çocuk üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Yorum yapın