Kurum ve Grup Eş Anlamlı Değil

Kurum ve grup terimleri genellikle karıştırılmaktadır. Bu terimlerin eş anlamlı olmadıklarını bir kez daha vurgulamakta fayda var.

Bu terimlerin tekabül ettiği kavramlar bilinebilirler ve birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilebilirler. Çünkü o kavramların tekabül ettiği nesneler gerçekte de birbirinden farklıdır. Kuşkusuz kurum kavramı, bir soyutlamadır; ancak kendi başına kültürün herhangi bir maddi nenesi kadar gerçek ve o nesneden çok daha önemlidir (Fichter, 1990, 111).

Teknik tanımı açısından kurum, bir grup insana tekabül etmez. Kişiler ile bu kişilerin gerçekleştirdiği davranış kalıpları arasında fark bulunmaktadır. Kişinin yaptığı, gruptan farklıdır. Davranış kalıpları, süreç ve roller kurumsallaşmıştır, fakat kişiler ve gruplar kurumsallaşmamıştır. Grup, kurumları gerçekleştiren kişilerin oluşturduğu bir çoğulluktur. Üniversite, eğitimsel bir kurum olarak adlandırılır ve düzenli bir davranış sistemini izleyen bir küme kişiden oluşur. Aynı biçimde siyasal kurumlar da siyasetçilerden değil fakat siyasal olarak adlandırılan davranış çeşitlerinden oluşur (Fichter, 1990, 111).

Bir grup insanın içsel tutumları ve dışsal alışkanlıkları, temel toplumsal gereksinmelerinin ortaklaşa tatminine yöneltilmiştir. Töreler, folkway’ler [bir yöreye özgü adetler] ve görenekler; şeyleri birlikte gerçekleştirmenin kurumsallaşmış yollarıdır. Tesadüfî insan etkinlikleri değildir. Bilinebilen ve değer verilen hedeflere doğru kanalize edilmişlerdir. Kişiler; süreçleri ve rolleri gerçekleştirirken bir yandan da söz konusu süreç ve rolleri birbirine bağlamış ve dolayısıyla hepsini bir kurum olarak bir araya getirmiş olurlar (Fichter, 1990, 112).

Yorum yapın