Kurumlar Ve Kurumsal Değişim Nedir

Kurumlar; kurallar koyarak günlük hayattaki belirsizliği azaltır ve insan etkileşimi için de rehber görevinde bulunur.

Böylece biz; sokakta arkadaşlarımızla selamlaşırken, otomobil kullanırken, portakal satın alırken, borç para isterken, bir iş kurarken, ölülerimizi gömerken ya da benzeri durumlarda, bunları nasıl yapacağımızı bilir ya da kolayca öğreniriz. Aynı işlemleri başka bir ülkede, örneğin Bangladeş’te yaparken bu kurumların farklı olduğunu da gözlemleyebiliriz.

Kurumsal sınırlamalar; bireylerin neleri yapmalarının yasak olduğunu ve bireylerin hangi koşullarda hangi faaliyetleri yapabileceklerini içerir. Bu nedenle de kurumlar insan etkileşimlerinin meydana geldiği çerçevelerdir. Kurumlar, rekabete dayalı bir takım sporunun oyun kurallarıyla birebir aynı niteliği taşımaktadırlar. Başka bir ifadeyle kurumlar resmî ve yazılı kuralları içerdikleri gibi bazı temel kuralları oluşturan (rakip takım oyuncusunu kasten sakatlamamak gibi) yazısız kuralları da içerir. Bu yazısız kurallar ve resmî olmayan yaptırımlar bazen uygulanmaz bazen de davranışın karşılığında ceza verilir. Bu nedenle kurumların işlevi açısından önemli bir husus da; ihlallerin belirlenmesi ve cezaların kesinliğidir.

Kürek takımı yarışı
Kürek takımı yarışı

Örgütler var olan sınırlar çerçevesinde bir amaca hizmet etmek maksadıyla oluşturulurlar. Hedeflerini gerçekleştirme bakımından kurumsal değişimin önemli bir uygulayıcısıdırlar. Örgütler siyasi kuruluşları (siyasi partiler, senato, şehir konseyi, düzenleyici kurum vb.), iktisadi kuruluşları (firmalar, ticaret odaları, kooperatifler vb.), sosyal kuruluşları (camiler, kulüpler, atletik dernekler vb.) ve eğitim kuruluşlarını (okullar, üniversiteler, meslek eğitim kampları vb.) kapsar. Örgütler ortak bir hedefe ulaşmak amacıyla bir araya gelmiş bireylerden oluşan gruplardır.

Yorum yapın