Egemenlik Cemiyeti Nedir? Geleneksel, Karizmatik ve Meşru Egemenlik Ne Demek?

Alman Sosyoloji edebiyatında Cemaata Gemeinschaft, Menfaat Birliğine Gesellschaft ve Egemenliğe ise Herschaft derler. Bu bölümlemede en çok üzerine durulan konu Egemenliktir. Cemaati tanımlarken bunun egemenlik unsuru taşımayan bir topluluk olduğunu belirtmiştik. Gerçi Cemaatte da fertler arasında ayrımlaşmalar olduğu, bazı kimselerin ötekilerden daha güçlü ve yetenekli oldukları görülür. Fakat hunlar cemaatin şuuruna bağlı kalırlar. Egemenlikte ise … Devamını oku… Egemenlik Cemiyeti Nedir? Geleneksel, Karizmatik ve Meşru Egemenlik Ne Demek?

Menfaat Cemiyeti Nedir? Cemaat ile Menfaat Cemiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

Cemaat, küçük bir grup olup genel olarak, ilkel ve erken çağlarda bulunan bir topluluktur. Kolay yaşama şartlarının bulunduğu yerlerde içten bağlanan bir insanlar topluluğu cemaati meydana getirin. Bunların üyeleri arasında bir yandan mihaniki olarak beraberliği sağlayan bir dayanışma öte yandan birlik ve beraberliği içten koruyan tinsel veya kültürel bir bağ vardır. Menfaat birliklerinde ise açıkça … Devamını oku… Menfaat Cemiyeti Nedir? Cemaat ile Menfaat Cemiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

Cemaat Nedir? Cemaatin Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

Bu tip topluluk ilkel toplumlarda yer almıştır. Konu ile en çok Ferdinand Tönnies uğraşmıştır. Yazar Cemaat ve Cemiyet (Gemeinschaft und Gesellschaft) adlı eserinde cemaat yapısını iyiden iyiye incelemiştir. Bu tip topluluk ilk zamanlara öz bir gruplanma olmakla beraber bugün de bu türlüsüne bir çok yerlerde rastlanır. Bu kuruluşun en önemli özellikleri şunlardır: Bunlar küçük topluluklardır. … Devamını oku… Cemaat Nedir? Cemaatin Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

Toplumun Din Üzerindeki Etkisi Nedir

Toplumun dini oluşturduğu konusu, sistematik araştırmalara rağmen tam manasıyla tespit ve ispat edilmiş olmamakla beraber bir hayli büyük olduğu anlaşılmaktadır. Dini, toplumun salt bir fonksiyonu olarak gören sosyolojizm adlı görüş, antropolojizme ve yeniçağda onunla birleşen psikolojizme dayanır. Sanıldığı gibi, toplumun dine olan büyük etkisi Marx ekolu tarafından vurgulanmamıştır. Burada sosyolog Schleiermacher ve tarihi materyalizmin babası … Devamını oku… Toplumun Din Üzerindeki Etkisi Nedir

Din ve Sosyal Değişme

Bütün dinler, kendi anlayışına uygun bazı davranış kalıpları, kaideler ve prensipler ortaya koyarlar. Bir dini kabullenen insan, doğal olarak her yerde inandığı dinin kurallarına göre hayatını tanzim etmeye başlar. Bu süreç içerisinde, dinin verdiği güç ve motivasyonla bir takım sosyal davranışlar gösterir. Şu halde sosyal yapıda etkili bir aktör olarak dinin, toplumsal değişmelerden bağımsız olması … Devamını oku… Din ve Sosyal Değişme

Dinin Toplum Üzerindeki Etkisi Nedir

Toplumsal hayatta önemli yer tutan inançlar, sosyal yaşamla ilgili bir takım kurallar koyarak sosyal yapı üzerinde etkili olurlar. Hatta geleneksel toplumlarda ekonomik, siyasal ve sosyal kurumlar ile kültürel normların özünü, din oluştururdu. Klan, komşuluk ve millet gibi aile de dinin toplumda taşıyıcısıdır. Aileyi etkisi altına alan din, buna bağlı olarak evlenme ve boşanmaya belirli bir … Devamını oku… Dinin Toplum Üzerindeki Etkisi Nedir

Din Toplum İlişkileri

G.Kehrer’e göre din ve toplumun karşılıklı ilişkileri, din sosyolojisinin asıl inceleme alanını oluşturmaktadır. Aynı zamanda din, incelenip araştırılması en zor konular arasında yer almaktadır. İşte işin bu zorluğu ve karmaşıklığı, birbirinden farklı birçok yaklaşım tarzının ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Örneğin R.Otto ve P.L.Berger’in de içinde yer aldığı bir görüşe göre din olgusunun ancak bir kısmı … Devamını oku… Din Toplum İlişkileri

Sosyoloji ve Tarih

Tarih, bilindiği şekilde geçmiş toplumların incelenmesidir. Tarih bir taraftan geçmişte ne olduğunu araştırırken, diğer taraftan da ortaya çıkan gelişmelere nelerin sebep olduğunu anlamaya çalışır. İlk sosyologlar, ağırlıklı olarak tarihsel analizler yapmışlardır. Fakat tarihçinin  yaklaşımı ile sosyoloğun yaklaşımı arasında farklar vardır. Sosyolog tarihsel olayları genelleştirirken, tarihçiler her bir olayın benzersiz (unique) özellikleri üzerinde yoğunlaşır. Bauman’ın da … Devamını oku… Sosyoloji ve Tarih

Sosyoloji ve Antropoloji

Şuan ve geçmişteki tüm insanların çeşitli yönlerini inceleyen antropoloji insan iskeleti, kafatası gibi fiziki yapılarını, kökenlerini, ırklarını inceler. Yani insan bedeninin oluşumu ve tarihini inceler. Antropoloji ve sosyoloji ortak entelektüel köklere sahiptir. Antropoloji, kültürel ve fiziki antropoloji vb. çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Antropoloji daha çok primitif (ilkel) olduğu iddia edilen toplumları incelerken, sosyoloji ağırlıklı olarak … Devamını oku… Sosyoloji ve Antropoloji

Sosyoloji ve Siyaset Bilimi

Siyaset bilimi, iktidarı ve iktidarın dağılımını inceler. Yine bu bağlamda, uluslararası ilişkiler ile hükümet yapıları gibi konular siyaset biliminin alanı içindedir. Sosyoloji ile çok sayıda ortak konusu vardır. Özellikle siyasetin toplumsal temelini inceleyen siyaset sosyolojisi, toplumların içindeki ya da aralarındaki güç dağılımının toplumsal neden ve sonuçları ile gücün (iktidarın) dağılımında değişimlere yol açan toplumsal ve … Devamını oku… Sosyoloji ve Siyaset Bilimi