Sağlıklı Sosyalleşme

Ömür boyu süren sosyalleşme sürecinin hangi değerler çerçevesinde ve nasıl bir yolla gerçekleşmesi gerektiği toplumun varlığını sürdürebilmesi ve toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürebilmesi için önemlidir.

Sosyalleşme süreci çok geniş bir değerler yelpazesinde gerçekleşir. Toplum pek çok değeri bireylere aktarmaya çalışır. Fakat bazı temel değerler doğrudan toplumsal ilişkileri etkiler. Bunlar toplumu bir arada tutan millî, manevi, ahlaki ve demokratik değerlerdir.

Bireylerin bu değerleri sosyalleşme sürecinde özümsemesi ve davranışlara dönüştürmesi gerekir. Bu sayede hem birey toplumla uyumlu bir kişilik kazanır hem de toplum varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürür.

Yorum yapın