Şiddetin Toplumsal Yapıya Etkileri Nelerdir

Şiddet kavramı sert ve katı davranış, kaba kuvvet kullanma olarak tanımlanır. Şiddet olayları ise insanları sindirmek, korkutmak için yaratılan olay ya da girişimler olarak tanımlanmaktadır.

Başkasına karşı tehdit oluşturan, insana fiziksel ve ruhsal olarak zarar veren her davranışı şiddet olarak değerlendirebiliriz.

Geniş anlamda şiddet ise insan üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkileri açıkça ölçülemeyen, dolaylı ve somut bir biçimde hissedilen çeşitli baskılardır. Örneğin ekonomik şiddet, medya terörü, enflasyon, işsizlik, trafik korsanlığı, doğanın ve tarihsel çevrenin tahribi, sağlıksız kentleşme gibi sonuçta şiddet yapısal veya konjonktürel, doğrudan veya dolaylı, dar veya geniş anlamlı olabilir.

ŞİDDETE YOL AÇAN ETMENLER

Şiddetle İlgili Davranışlar

 • Kanuna uymamak
 • Kişiye zarar vermek
 • Hakaret etmek
 • Onuru kırılmak
 • Huzura son vermek
 • İncitmek
 • Birinin haklarını çiğnemek
 • Onu hırpalamak
 • Zor kullanmak

Bireysel Etmenler

 • Akademik başarısızlık
 • Sosyal beceri eksikliği
 • Dışlanmışlık ve yalnızlık duyguları
 • Aşırı alınganlık
 • Öz güven eksikliği
 • Bireysel farklılıklara karşı toleranssızlık
 • Genetik yatkınlık
 • Psikopatalojik sorunlar
 • Çabuk hayal kırıklığına uğramak
 • Öfke kontrolünde yetersiz kalmak
 • Madde ve alkol kullanımı
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Sosyal uyumsuzluk
 • Engellenmişlik duygusu

Ailevi Etmenler

 •  Aile içi iletişim ve etkileşim kopukluğu
 •  Tutarsız disiplin yaklaşımı
 • Aşırı baskıcı ya da aşırı rahat aile tutumları
 • Sevgi, ilgi eksikliği, ihmal
 •  Sıklıkla engellenme ve cezalandırılma
 • Aile içi şiddete maruz kalma
 • Aile içi şiddete şahit olma
 •  Fiziksel, duygusal ve cinsel açıdan istismar edilme
 •  Olumsuz rol modelleri
 •  Düzensiz ve tutarsız aile ortamı
 •  Suç geçmişi olan aile üyeleri, akrabalar

Çevresel – Toplumsal Etmenler

 •  Medyanın olumsuz etkisi
 •  Şiddet içeren programlar, filmler, bilgisayar oyunları
 •  Ekonomik sıkıntılar
 •  Sosyal ve toplumsal düzensizlikler
 •  Eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılar
 •  Uyuşturuculara ve ateşli silâhlara ulaşım kolaylığı
 •  Akran baskısı
 •  Olumsuz arkadaş grupları
ŞİDDET
ŞİDDET

Yorum yapın