Sosyoloji ve Antropoloji

Şuan ve geçmişteki tüm insanların çeşitli yönlerini inceleyen antropoloji insan iskeleti, kafatası gibi fiziki yapılarını, kökenlerini, ırklarını inceler. Yani insan bedeninin oluşumu ve tarihini inceler.

Antropoloji ve sosyoloji ortak entelektüel köklere sahiptir.

Antropoloji, kültürel ve fiziki antropoloji vb. çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Antropoloji daha çok primitif (ilkel) olduğu iddia edilen toplumları incelerken, sosyoloji ağırlıklı olarak modern toplumları incelemektedir.

Kültür, her iki bilim dalının ortak konusu olmakla birlikte, antropoloji kültürün içeriğine, sosyoloji ise işlevine odaklanmaktadır.

Yorum yapın