Sosyoloji ve Siyaset Bilimi

Siyaset bilimi, iktidarı ve iktidarın dağılımını inceler.

Yine bu bağlamda, uluslararası ilişkiler ile hükümet yapıları gibi konular siyaset biliminin alanı içindedir. Sosyoloji ile çok sayıda ortak konusu vardır.

Özellikle siyasetin toplumsal temelini inceleyen siyaset sosyolojisi, toplumların içindeki ya da aralarındaki güç dağılımının toplumsal neden ve sonuçları ile gücün (iktidarın) dağılımında değişimlere yol açan toplumsal ve siyasal çatışmalarla ilgilenen bir alandır. Diğerlerinde olduğu şekilde, her iki bilimin odak noktaları farklıdır.

Yorum yapın