Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri

Nesnelerle dolu, olay ve olgularla örülü bir evren içinde yaşayan insanlar, evrendeki mevcut hareket ve olayların işleyişini merak edegelmişlerdir.

Bilim, insanların bu meraklarını giderecek şekilde varlık dünyasında mevcut olan sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkararak yasalara ulaşmayı amaçlayan bir etkinliktir. Bütün bilimler bilimsel yöntemin yanı sıra temel üç tür akıl yürütme biçimini kullanır. Bunlar tümdengelim, tümevarım ve analojidir.

Sosyolojide Araştırma Teknikleri

Sosyolojinin Araştırma Teknikleri

Sosyolojinin Araştırma Teknikleri

Yorum yapın