Toplumsal Gelişmenin Unsurları Nelerdir

Toplumsal gelişme, toplumsal yaşamın tüm alanlarındaki olumlu değişmeleri ya da ilerlemeleri ifade eder.

Özellikle ekonomik, siyasal ve kültürel alanlardaki yapısal değişmeler, toplumsal gelişme ile çok yakından ilgilidir. Örneğin teknolojideki değişmeler olumlu toplumsal gelişmedir. Toplumsal gelişmenin sağlanabilmesi için ekonomik büyüme, orta tabakanın genişlemesi ve toplumsal bütünleşme gerekir.

Otomobil fabrikası
Otomobil fabrikası

Ekonomik Büyüme

Ekonomik Büyüme, toplumun ekonomik yapısındaki nicelikle ilgili bir artışı ifade eder. Toplumsal gelişmenin en önemli ölçütü ekonomik büyümedir. Günümüzde gelişmiş toplumların, öncelikle ekonomik yönden kalkındığını görmekteyiz. Ekonomik gelişme nitelikle ilgili değişmeleri gösterir. Örneğin bir ülkede sanayileşmenin tarıma göre öncelik kazanması, nitelikle ilgili olumlu bir değişmedir ve ekonomik gelişme diye adlandırılır.

Bir ülkede kişi başına düşen millî gelirin artması olumlu niceliksel bir değişmedir ve ekonomik büyüme diye adlandırılır. Ekonomik büyümenin gerçekleşebilmesi için öncelikle ekonomik büyümenin sağlanması gerekir. Ekonomik büyüme, ekonomik alanın yalnızca tek bir yönde gelişmesi anlamına gelmez.

Ekonomik büyüme, üretimin bütün unsurlarındaki değişmeyi ifade eder. Sermaye birikiminin artırılması, emeğin nitelikli hâle getirilmesi, yaratılan ekonomik değerlerin toplumun bütün üyelerine üretime katkısı oranında dengeli bölüşümünün sağlanmış olması, ekonomik büyümenin temel göstergeleridir. Aynı zamanda, ekonomik büyüme sanayi, tarım ve hizmet alanlarındaki dengeli değişmeyi de gerektirir.

Ekonomik büyüme, bir ülkenin tüm kaynaklarının kalkınma planları ile değerlendirilmesine de bağlıdır. Ekonomik büyümenin toplam nüfusa adaletli bölüştürülmesi, toplumsal gelişmenin ve dayanışmanın artmasının temel koşuludur. Ekonomik alandaki gelişmeler toplumun diğer alanlarına da yansır. Örneğin ekonomik büyüme bireylerin gelir düzeyinde artış meydana getirir. Her ülke, ekonomik büyümeyi sağlama çabası güder. Çünkü ekonomik büyüme, toplumsal gelişmeye zemin hazırlar.

TOPLUMSAL GELİŞMENİN UNSURLARI
TOPLUMSAL GELİŞMENİN UNSURLARI

Yorum yapın