Toplumsal Gruplar

Sosyologlar için toplumsal gruplar toplumsal hayatın en temel sosyal birimini oluşturur. Çünkü bir toplumsal grup birden fazla bireyden oluşur ve toplumun bütününü temsil edecek şekilde toplumsal ilişkiler birimine dönüşür.

Toplumda pek çok grup vardır ve bizler davranışlarımızın büyük çoğunluğunu bu grupların içerisinde yer alarak gerçekleştiririz.

İnsanlar benzer amaç ve beklentilerini karşılamak üzere bir araya gelerek çeşitli gruplar oluştururlar. Her grubun kendine özgü bir  yapısı, kuruluş amacı, değerleri, kuralları ve ilişki biçimleri vardır. En temel sosyolojik ayrımla toplumsal gruplar, birincil ve ikincil toplumsal gruplar olarak ikiye ayrılır. Örneğin bir grup olarak aile ile bir şirketin yönetim kurulu arasındaki yapı, kuruluş amacı, ilişki biçimleri vs. açısından belirgin farklardan söz edebiliriz. Aile, samimi ve duygusal ilişkilerin yani birincil ilişkilerin sürdüğü birincil toplumsal grup iken yönetim kurulu ise resmî ilişkilerin yani ikincil ilişkilerin sürdüğü ikincil toplumsal gruptur.

Toplumsal gruplar yapı, kuruluş ve ilişkiler bakımından farklılıklar gösterse de ortak birtakım amaç ve işlevleri de vardır. Bunlar;

Bireyin biyolojik, psikolojik, sağlık, barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak,

Bireye toplumun kültürünü kazandırmak,

Bireye güven duygusu vermek ve bireyin kimlik ve kişilik sahibi olmasını sağlamak,

Grup bilinci ve biz duygusu kazandırmak, Dayanışma içinde olmayı sağlamak, Bireyde tutum değişikliğine sebep olmaktır.

Yorum yapın