Toplumsal Kontrol Nedir

Toplumsal birlik ve beraberliğin korunması için bireyler üzerinde oluşan etkiye toplumsal kontrol adı verilir. Bu kontrol yasalar ile belirlenmişse resmî, yasalar ile belirlenmemişse resmî olmayan kuralları ifade eder.

Resmî kurallar yazılıdır ve anayasa ile açıklanmıştır. Resmî olmayan kurallar yazılı değildir ve töre, adet, gelenek, görenek, örf şeklinde tanımlanırlar. Toplumsal kontrolü sağlayan ve bireye neleri yapması neleri yapmaması gerektiğini söyleyen bu kurallar norm olarak ifade edilir.

İş ortamları yetişkinlere yeni tecrübeler kazanma ve farklı insanlarla tanışma fırsatı sağlar.
İş ortamları yetişkinlere yeni tecrübeler kazanma ve farklı insanlarla tanışma fırsatı sağlar.

Gündelik hayatta toplumsal ilişkilerin iş birliği ve uyum içerisinde sürdürülebilmesi, sosyalleşme sürecinde toplum tarafından öğretilmiş olan değer ve normlara bireylerin uygun bir şekilde hareket etmesine bağlıdır. Örneğin hırsızlık yalnızca kınanması gereken kötü bir davranış değil aynı zamanda toplumsal düzeni ve güvenliği sarsabileceği için caydırıcı yaptırımları da gerektiren bir davranıştır.

Bu nedenle toplum, bireylere hırsızlık yapmanın kötü bir davranış olduğunu öğretmekle yetinmez hırsızlığa karşı somut önleyici ve cezalandırıcı mekanizmalar da geliştirir. Yani bireyleri normlara uymaya zorlar. Bu yönde bütün toplumlar, üyelerinin değer ve normlara aykırı davranışlar sergilememesi için bazı önlemler alır ve kendi varlıklarını ve işleyişlerini sürdürmek için üyelerine yönelik birtakım baskı mekanizmaları oluştururlar. Sosyolojide bu mekanizmaların tümüne toplumsal kontrol adı verilir.

Normların türüne bağlı olarak toplumsal kontrolün biçimi ve otoritesi değişmektedir. Yazısız normlarla ilgili kontrol kınama, ayıplama, dışlama şeklinde gerçekleşirken, yazılı normlarla ilgili kontrol para ya da hapis cezası, hak mahrumiyetleri ya da toplumsal hizmetlerde çalıştırılma şeklinde olabilir. Birinciler bizzat toplum tarafından ikinci gruptakiler ise devletin resmî organları tarafından yerine getirilir. Bu genel ayrımın dışında ayrıca demokratik toplumlarda sivil toplum kuruluşları gördükleri olumsuzlukları kamuoyu oluşturmak, kampanyalar düzenlemek, siyasal iktidarı etkilemek gibi faaliyetlerle engellemeye çalışarak bir tür toplumsal kontrol işlevi görürler.

Yorum yapın