Toplumsal  Yaşam Bulmacası

Toplumsal yaşam bir bulmaca gibidir. Bir yandan neredeyse hepimiz toplum içinde yaşamayı ve diğer insanlarla ilişki kurmayı gayet iyi bir biçimde başarıyoruz.

sosyoloji nedir

Başka insanlarla konuşabiliyor ve onlara cevap verebiliyoruz; onlar da bize az ya da çok, anlayabileceğimiz biçimlerde cevap veriyorlar. Hepimiz toplumsal ilişkiler için bazı çerçevelerin belirlenmiş olduğunun farkındayız. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallara uymak bireyleri daha uyumlu ve daha huzurlu kılacaktır. Toplumsal kurallar, toplumsal yaşama dair her alanda düzenlemeler içeriyorsa şu soru açığa çıkar: Toplumu bir bütün olarak ele alan ve anlamaya çalışan özel bir akademik disiplin olarak sosyolojiye neden ihtiyaç duyuyoruz? Doğduğumuz andan itibaren öğrendiğimiz bilgilerimizi kullanarak gayet iyi bir şekilde yaşayabiliyorsak neden toplumun yapısına dair birçok zor soru sorarak olayları karmaşıklaştırıyoruz?

Bu soruların cevaplarından biri, bazı insanların içindeki merak ve genel bilgilerle yetinmek istememesidir.

Bu tür insanlar daha sistematik  bir  biçimde ve inceden inceye düşünmek isterler, daha iyi tespit edilmiş gerçekler ve daha güvenilir açıklamalar talep ederler, diğer bir deyişle sosyal bilimci olmak isterler. Diğer bir cevap da aslında sahip olduğumuz genel bilgilerle her zaman dünyayı çok iyi idare edemediğimizdir. Çatışmalar hatta savaşlar yaşanıyor. Sosyologların tüm bu sıkıntıları ortadan kaldırabileceğini, herkes için huzurlu, mutlu bir hayatın temelini sağlayabileceğini düşünmek hoş olurdu ama ne yazık ki bunu yapamazlar. Fakat sosyoloji bize daha iyi bir enformasyon, daha bütüncül bir anlayış kazandırabilirse kendi hayatlarımızı şekillendirebilmek açısından daha güçlü bir konumda olabiliriz.

Tüm bunlarla birlikte sosyoloji sadece bilgi üretmekle ilgili de değildir. Sosyologlar topluma bakarken çoğu zaman temel bir düşünceden yola çıkmışlardır: “Eğer olaylar oldukları gibi olmak zorunda değillerse o zaman kesin bir şekilde daha iyi de olabilirler.” Sosyolojik bilgi bize toplumların farklı şekillerde yapılandırılmış olabileceğini, değişim ve dönüşümün insan yaşamının bir parçası olduğunu gösterir. O hâlde toplumsal değişim sadece olası değil fakat aynı zamanda kaçınılmaz ise sosyoloji bizim bunu anlamamıza ve daha iyi bir toplum kurmamıza yardım edebilir mi?

Sosyologlar, insanların davranış şekillerinin nedenlerine ve davranışlarının sonuçlarının neler olabileceğine ilişkin ilginç sorular sormaya çalışmaktadırlar. Bu tür analizleri inceleyerek bir şeyler öğrenmek, insanları kendi geleceklerini şekillendirmek açısından daha güçlü bir konuma getirebilir.

 

Yorum yapın